Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βελτίωση επιδόσεων για τους Ευρωσυμβούλους

Θετική επίδραση στα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης από τα λειτουργικά της κέρδη και από την επανεκτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου της. Σε υψηλά επίπεδα το υπόλοιπο ανεκτέλεστων έργων.

Βελτίωση επιδόσεων για τους Ευρωσυμβούλους

Με σαφώς βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις έκλεισε το 2020 για τους Ευρωσυμβούλους, καθώς ο κύκλος εργασιών συνέχισε την ανοδική του πορεία, το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό.

Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία ξεκίνησε από το 2019 πορεία σαφούς ανάκαμψης, έχοντας υπογράψει σημαντικές συμβάσεις τόσο στο εξωτερικό, όσο και εντός Ελλάδας, εκμεταλλευόμενη τα επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων.

Ειδικότερα, η εταιρεία έκλεισε την περυσινή χρονιά με αύξηση κύκλου εργασιών που προσέγγισε ή και υπερέβη το 35% (στο +36,7% η αντίστοιχη επίδοση του πρώτου εννεαμήνου) και με κερδοφόρο τελικό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρων εννεαμήνου 0,33 εκατ. ευρώ).

Το κερδοφόρο αυτό αποτέλεσμα προβλέπεται να επηρεάσει θετικά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων -το οποίο ήταν αρνητικό (στο -1,07 εκατ. ευρώ) στις 30/6/2020- ενώ προς την ίδια κατεύθυνση αναμένεται να επιδράσει και η επανεκτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου της εισηγμένης εταιρείας η οποία έλαβε χώρα και τα αποτελέσματά της θα φανούν στις λογιστικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου του 2020.

Περαιτέρω ανοδικές είναι και οι προοπτικές της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, με δεδομένο ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων των Ευρωσυμβούλων είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό, ενώ παράλληλα ευρεία σειρά συμβάσεων αναμένεται να διεκδικηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικό είναι το ότι απομένουν προς απορρόφηση γύρω στα δέκα δισ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ, άλλα 25-27 δισ. ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ που θεωρητικά ξεκίνησε το 2021 και κάπου 32 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το 70% των οποίων θα πρέπει να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι και το τέλος του έτους 2022.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα κριθεί σε σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο η χώρα θα καταφέρει να απορροφήσει τα προαναφερθέντα κονδύλια, ιδίως όταν αυτή την περίοδο μεγάλο τμήμα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας.

Στο εννεάμηνο του 2020, οι Ευρωσύμβουλοι σημείωσαν κύκλο εργασιών 3,65 εκατ. ευρώ, θετικό EBITDA 0,45 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ, ενώ στις 30/9 ο καθαρός δανεισμός είχε διαμορφωθεί στα 3,78 εκατ. ευρώ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v