Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Οι Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου νέα μέλη στο ΔΣ

Η εκλογή των δύο νέων μελών τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα επικυρώσει ως αρμόδια την εκλογή τους.

Revoil: Οι Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου νέα μέλη στο ΔΣ

Η Εταιρία REVOIL A.E.E.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο  στη συνεδρίασή του της 24.2.2021 έκανε δεκτή την παραίτηση των μελών της, κου Γεώργιου Βακόνδιου και κου Δημοσθένη Κονάρη και εξέλεξε τις κυρίες Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου σε αντικατάστασή τους.

Οι δύο κυρίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 περί ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών και η θητεία τους λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 28.6.2024.

Η εκλογή των δύο νέων μελών τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα επικυρώσει ως αρμόδια την εκλογή τους.

Στοιχεία του Βιογραφικού των δύο νέων μελών έχουν αναρτηθεί στο site της Εταιρίας www.revoil.gr. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ρούσσος Ευάγγελος, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (Α.Δ.Τ. ΑΒ 576539 – ΑΦΜ 015858271), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος.

2. Ρούσσος Ιωάννης, κάτοικος Βούλας, οδός Ανδρούτσου 34 (ΑΔΤ. ΑΕ 083527– ΑΦΜ 046421961) Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Ρούσσος Γεώργιος, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (Α.Δ.Τ. ΑΗ 140188 – ΑΦΜ 037103684), Διευθύνων Σύμβουλός, εκτελεστικό μέλος.

4. Καρράς Κωνσταντίνος, κάτοικος Κερατσινίου, οδός Ακροπόλεως 136 (ΑΔΤ. Σ 115974 – ΑΦΜ 027261003) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος, κάτοικος Π.Φαλήρου, οδός Πρωτέως 12 (ΑΔΤ. ΑΜ025901 – ΑΦΜ 037096455) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Μαρία Σάββα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ευρώπης, αριθμ. 1, (Α.Δ.Τ. 752930 – ΑΦΜ 068958799), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Βασιλική Σακελλαροπούλου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Σταδίου, αριθμ.9, (Α.Δ.Τ. ΑΜ 645735 – ΑΦΜ 033097701), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Ρούσσος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ευφροσύνης, κάτοικος Βάρης, οδός Καποδιστρίου 5 (ΑΔΤ ΑΝ011949 – ΑΦΜ 159277557) αναπληρωματικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v