Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση με «Κτιριακές Υποδομές»

Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση με «Κτιριακές Υποδομές»

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, σήμερα 18 Μαρτίου 2021, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

Αντικείμενο της Σύμβασης του έργου είναι η «Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριας πεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 776.561,00, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v