Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Ανω των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, λέει η Merit

Η χρηματιστηριακή παραμένει αγοραστής με τιμή στόχο €14.70. Οπως αναφέρει, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από τον Δεκέμβριο του 2020 που είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη Q4 να επηρεαστούν θετικά κατά €142.7εκ.

ΟΠΑΠ: Ανω των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα, λέει η Merit

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε πριν από λίγο τα ετήσια αποτελέσματα, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας αλλά υψηλότερα από το consensus σε επαναλαμβανόμενη βάση, σημειώνει η Merit ΑΕΠΕΥ.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, παραμένει αγοραστής με τιμή στόχο €14.70. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από τον Δεκέμβριο του 2020 που είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη στο Δ’ τρίμηνο να επηρεαστούν θετικά κατά €142.7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36.75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες, σημειώνει. 

Πιο συγκεκριμένα:

1) Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε €1.13δισ. σύμφωνα τόσο με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής (+2%) όσο και του consensus (+3%)

2) Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €274εκ. (-33%), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Merit (0%) αλλά υψηλότερα από το consensus (+5%)

3) Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €100εκ. (-51%), σύμφωνα με τις προβλέψεις της Merit (+3%) αλλά πολύ υψηλότερα από το consensus (+31%)

4) Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (χωρίς την εξαγορά του STOIXIMAN) ανήλθαν σε €167.5εκ. (-32%), σύμφωνα με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής (+3%).

5) Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά €46εκ. στα €529.4εκ.

6) Το ΔΣ θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων την διανομή μικτού μερίσματος €0.45/μετοχή, υψηλότερα από την πρόβλεψη μας (€0.34/μετοχή). Η μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 3.9%.

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 13η Ιουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v