Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Ο Κωνσταντίνςο Σφακάκης εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα.

Autohellas: Ο Κωνσταντίνςο Σφακάκης εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Η «AUTOHELLAS ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της από 31.3.2021 εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου και του ορισμού των προσώπων που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών αυτής, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε στις 1 Απριλίου 2021 και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη ως Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(α) κύριος Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020.

(β) κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020.

(γ) κυρία Ελένη Ιγγλέζου του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v