Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Ανοδος πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη

Τόσο σε επίπεδο EBITDA όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών η εισηγμένη εταιρεία επέστρεψε από ζημίες σε κέρδη, με δεδομένο ότι το 2019 υπήρξαν έκτακτα αρνητικά αποτελέσματα.

Ideal: Ανοδος πωλήσεων και επιστροφή στα κέρδη

Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε το 2020 η Ideal, ο οποίος από τα 18,4 εκατ. το 2019 ανέβηκε πέρυσι στα 21 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, 92% βελτίωση σημείωσε ο κλάδος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 18% ο κλάδος των ηλεκτρικών συσκευών, ενώ μικρή σε μικρή υποχώρηση υποχρεώθηκε η δραστηριότητα των ψηφιακών υπογραφών και των λύσεων ασφαλείας.

Τόσο σε επίπεδο EBITDA (από -,1,69 εκατ. σε +893 χιλ. ευρώ) όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών (από 2,32 εκατ. σε +816 χιλ. ευρώ) η εισηγμένη εταιρεία επέστρεψε από ζημίες σε κέρδη, με δεδομένο ότι το 2019 υπήρξαν έκτακτα αρνητικά αποτελέσματα.

Στις 31/12/2020 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Ideal διαμορφώθηκε στα 12,346 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός ήταν αρνητικός (net cash +4,57 εκατ. ευρώ).

Η εισηγμένη εταιρεία δεν θα προχωρήσει φέτος στη διανομή μερίσματος, λόγω της ύπαρξης αρνητικού υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v