Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Lamda: Διεύρυνση της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Lamda: Διεύρυνση της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 14.04.2021, ομόφωνα αποφάσισε τη διεύρυνση της σύνθεσης των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων καθώς και την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής λόγω παραίτησης τους.

Οι αλλαγές προκρίθηκαν λόγω της ανάγκης προσαρμογής στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου που διαμορφώνει ο Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών.

Η νέα διευρυμένη πενταμελής σύνθεση της Επιτροπής αποτελείται από τα εξής μέλη:

• κ. Ιωάννη Ζαφειρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κ. Χαρίτωνα Κυριαζή, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κ. Φώτιο Αντωνάτο, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

• κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Μέλος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v