Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη 5,12 εκατ. ευρώ εμφάνισε η AVE το 2020

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στη χρήση 2020 ανήλθε σε 142,21 εκ. ευρώ έναντι ποσού 87,07 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Κέρδη 5,12 εκατ. ευρώ εμφάνισε η AVE το 2020

Ο Όμιλος εταιρειών “AVE A.E” ανακοίνωσε ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών (πωλήσεις) στη χρήση 2020 ανήλθε σε 142,21 εκ. ευρώ έναντι ποσού 87,07 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Επίσης τα «κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 2,11 εκ. ευρώ έναντι 247 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2019.

Οπως σημειώνει στην σχετική της ανακοίνωση η AVE, η σημαντική αύξηση αυτή σε επίπεδο ομίλου οφείλεται κυρίως α) από την ενσωμάτωση της “KRISTELCOM” για ολόκληρη τη χρήση του 2020 σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση που η συγκεκριμένη εταιρεία ενσωματώθηκε στις 07.06.2019 και β) από την αύξηση των πωλήσεων κατά 13,7%, του τομέα διανομής προϊόντων τηλεπικοινωνίας και τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί πλέον και τη βασική εμπορική συνιστώσα του Ομίλου.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου στην χρήση 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 5,12 εκ. ευρώ έναντι ποσού ζημιών 15,68 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v