Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καθολική Υπηρεσία: 36,7 εκατ. πληρώνουν στον ΟΤΕ οι πάροχοι

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών – Ταχυδρομείων ενέκρινε τους υπολογισμούς για το κόστος του ΟΤΕ όσον αφορά στην καθολική υπηρεσία την πενταετία 2012-2016.

Καθολική Υπηρεσία: 36,7 εκατ. πληρώνουν στον ΟΤΕ οι πάροχοι

Στην έγκριση των αποτελεσμάτων του ελέγχου των υπολογισμών του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υπέβαλε ο ΟΤΕ για τα έτη 2012 έως 2016 προχώρησα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται με βάση το μερίδιο κάθε παρόχου στα έσοδα που είχε στην τηλεπικοινωνιακή αγορά τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ειδικότερα να αποδώσουν:

 • Για το 2012, 12.691.504 ευρώ,
 • Για το 2013, 7.289.044 ευρώ,
 • Για το 2014, 6.018.574 ευρώ,
 • Για το 2015, 6.639.429 ευρώ και
 • Για το 2016, 4.166.869 ευρώ.

Το 2018 οι πάροχοι είχαν κληθεί να πληρώσουν το καθαρό κόστος Κ.Υ. για τα έτη 2010-11 που είχε υπολογιστεί σε 46 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον ΟΤΕ και τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ τους ανταγωνιστές του, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους εναλλακτικούς παρόχους.

Η καθολική υπηρεσία ορίζεται ως το ελάχιστο σετ υπηρεσιών που πρέπει να φτάνει σε όλους τους κατοίκους και στα νοικοκυριά της χώρας (τηλεφωνική σύνδεση, δημόσιο καρτοτηλέφωνο, fax) και την υπηρεσία αυτή παρείχε ο ΟΤΕ.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι από την ΕΕΤΤ

Μέχρι το τέλος του 2021, δύο επιτροπές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών - Ταχυδρομείων θα πρέπει να ελέγξουν την προσιτότητα στις τιμές παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις ταχύτητες της ευρυζωνικότητας αλλά και το ενδεχόμενο «ένταξης» κινητής ευρυζωνικότητας στο «πακέτο» καθολικής υπηρεσίας.

Η παροχή περιελάμβανε αρχικά τη σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, τις υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και τα κοινόχρηστα τηλέφωνα. Με τον νόμο 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση θεσμοθετήθηκε η επέκταση της καθολικής υπηρεσίας και στην ευρυζωνικότητα, με βάση και τα όσα προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες, χωρίς να καθορίζεται κατώτατο όριο ταχύτητας.

Οι Επιτροπές της ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τη φορολογική Αρχή (ΑΑΔΕ) και την ΕΛΣΤΑΤ θα ελέγξουν την εξέλιξη των τιμών των υπηρεσιών ιδίως σε σχέση με τις τιμές στην Ελληνική Επικράτεια και το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή. Αν διαπιστωθεί ότι οι τιμές δεν είναι οικονομικά προσιτές, με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών αυτών για σκοπούς επικοινωνίας.

Οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν σε αυτούς τους καταναλωτές τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα διαφορετικά από τα προσφερόμενα υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες.

Ειδικότερα, αντικείμενο των ομάδων εργασίας θα είναι:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
 • Σύνταξη σχεδίου εισήγησης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που θα παρέχει/ουν Καθολική Υπηρεσία.
 • Σύνταξη σχεδίου εισήγησης για τον τρόπο χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και τον μηχανισμό αποζημίωσης του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας.
 • Σύνταξη σχεδίου προτεινόμενων μέτρων για την στήριξη ως ενδείκνυται στους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας.
 • Σύνταξη σχεδίου προτεινόμενων μέτρων για τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας.
 • Επεξεργασία των σχολίων που θα υποβληθούν στις δημόσιες διαβουλεύσεις των ανωτέρω σχεδίων εισηγήσεων και μέτρων.
 • Σύνταξη τελικών σχεδίων εισηγήσεων.

Μαρία Μόσχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v