Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Αύξηση 52,1% στα έσοδα το α' τρίμηνο

Σε επίπεδο ομίλου, τα έσοδα ανήλθαν σε 6,375 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 2,592 εκατ. ευρώ. Στα 8,4 εκατ. ευρώ τα ρευστά διαθέσιμα στο τέλος του τριμήνου.

Entersoft: Αύξηση 52,1% στα έσοδα το α' τρίμηνο
Μετά από μία πετυχημένη χρονιά παρά την πανδημία, η Entersoft ξεκινάει εντυπωσιακά το πρώτο τρίμηνο του 2021 με μεγάλη αύξηση στα έσοδα και τα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οπως αναφέρει η Entersoft στη σχετική της ανακοίνωση, σε επίπεδο ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 6,375 εκατ. ευρώ έναντι 4,192 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 52,1%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 2,592 εκατ. ευρώ, έναντι 1,220 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 112,6%.

Στο πρώτο τρίμηνο έχουν για πρώτη φορά ενσωματωθεί και τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες εξαγορές της δραστηριότητας Plexis ERP και της εταιρείας Optimum, ενώ η εταιρεία Wedia έχει ενοποιηθεί μόνο για τον μήνα Μάρτιο. Η άνοδος αυτή προέρχεται, αφενός, από τις παραπάνω εξαγορές κι αφετέρου, από την έντονη οργανική ανάπτυξη με εξαιρετικές επιδόσεις στην απόκτηση νέων πελατών για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου (ERP, CRM, Enterprise Mobility, WMS, e-Commerce, Cloud Services).

Οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν σημαντικό ανεκτέλεστο έργων για το άμεσο μέλλον αλλά και τη βάση για τη μετέπειτα αύξηση των ετησίως επαναλαμβανόμενων εσόδων του Ομίλου (recurring revenues). Σημαντική είναι επίσης η άνοδος αυτών ακριβώς των ετησίως επαναλαμβανόμενων εσόδων από συμβόλαια νέων εκδόσεων λογισμικού, αλλά και τα συνδρομητικά έσοδα από την παροχή λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service SaaS) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-Invoicing).

Τα ρευστά διαθέσιμα του ομίλου συνέχισαν να αυξάνονται και διαμορφώθηκαν στο τέλος του τριμήνου σε περίπου 8,4 εκ ευρώ, παρά τις μέχρι τώρα εξαγορές και τη διανομή έκτακτου μερίσματος στο τέλος του 2020. Ο όμιλος παραμένει μέχρι και σήμερα χωρίς δανεισμό. Τα αυξημένα αυτά διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού, δίνουν νέες επενδυτικές δυνατότητες που η διοίκηση εκτιμά ότι για την τρέχουσα χρονιά μπορούν να ανέλθουν σε 13-15 εκατ. ευρώ. Θα συνεχιστεί λοιπόν το ίδιο μείγμα ανάπτυξης με συνδυασμό στοχευμένων εξαγορών, έντονης οργανικής ανάπτυξης και επένδυσης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τα οποία η Entersoft και οι θυγατρικές της θα αυξήσουν τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v