Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, γνωστοποιεί ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει προχωρήσει στην επικαιροποίηση του στρατηγικού του προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που επηρεάζουν την Ελληνική και τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνονται και εξειδικεύονται οι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) καθώς και το επενδυτικό πρόγραμμα προς τις κατευθύνσεις αυτές.

Επιπλέον, έχει ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, σε συμμόρφωση προς το Ν. 4706/2020, ενώ εξετάζονται και εναλλακτικά σχέδια για τη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και εταιρικής δομής μεταξύ των νομικών προσώπων/θυγατρικών του Ομίλου.

Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα προβεί σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού όταν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης προς το Ν. 4706/2020 τελούν υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για την 20η Μαΐου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v