Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Απελευθέρωση για τους εγγυητές δανείων

Προσθέτει ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι ότι οι τράπεζες επιβάλλουν την εκ των προτέρων παραίτηση των εγγυητών από την προστασία που τους παρέχει το άρθρο 862 ΑΚ.

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών: Απελευθέρωση για τους εγγυητές δανείων

Απελευθερώνεται πλέον όποιος είχε συμβληθεί ως εγγυητής για τη λήψη δανείου από τρίτο, συγγενή, φίλο κ.λπ. Σύμφωνα με άρθρο του Αστικού Κώδικα (862), «ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη».

Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ενώ προσθέτει ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι ότι οι τράπεζες επιβάλλουν την εκ των προτέρων παραίτηση των εγγυητών από την προστασία που τους παρέχει το άρθρο 862 ΑΚ.

Όμως, η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: Όπως όμως έχουν κρίνει τα δικαστήρια, αυτή η παραίτηση δεν έχει ισχύ, αν έτσι περιορίζεται η ευθύνη της τράπεζας, η οποία, από δόλο ή βαριά αμέλεια, δεν άσκησε τα δικαιώματά της κατά του οφειλέτη της.

Έτσι, σε μία περίπτωση το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα είχε βαριά αμέλεια ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων του έναντι του οφειλέτη της, διότι αν και γνώριζε ότι αυτός βρισκόταν σε «φθίνουσα οικονομική πορεία» και ότι «ήταν ασυνεπής στην εξόφληση των οφειλόμενων δόσεων της πίστωσης» καθυστέρησε επί επτά έτη να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει τις δόσεις.

Πρόσφατα μάλιστα το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η τράπεζα δεν ενόχλησε την εγγυήτρια επί πολλά έτη, αλλά επιπλέον δεν είχε προχωρήσει και στις απαιτούμενες ενέργειες εναντίον του κύριου δανειολήπτη και τότε συντρόφου της, παρά το γεγονός ότι είχε σταματήσει την καταβολή των δόσεων λίγο μετά τη λήψη του δανείου.

Η ΕΕΚΕ υπογραμμίζει ότι με συνεχείς δράσεις και ενημερώσεις, συμβουλεύει και κατευθύνει τον καταναλωτή-δανειολήπτη για τις βέλτιστες λύσεις σε οποιοδήποτε θέμα, ιδίως αναφορικά με την προστασία που μπορεί να του παρέχει ο νόμος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v