Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobank: Χαμηλότερα τα νέα NPEs και οι νέες χορηγήσεις

Σε αναθεώρηση δύο επιμέρους στόχων της φετινής χρήσης προχώρησε η διοίκηση του ομίλου. Προβλέπει χαμηλότερα NPEs από πανδημία, ενώ μείωσε τον πήχη για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη. Στο 8% το NPE ratio στο τέλος του έτους.

Eurobank: Χαμηλότερα τα νέα NPEs και οι νέες χορηγήσεις

Σε αναθεώρηση δύο επιμέρους στόχων της καθοδήγησης, για τα φετινά αποτελέσματα, προχώρησε η διοίκηση του ομίλου Eurobank, αξιολογώντας τις επιδόσεις πρώτου τριμήνου και την ως τώρα τάση στη δημιουργία νέων καθυστερήσεων και στις νέες χορηγήσεις.

Ειδικότερα, αναθεωρήθηκε καθοδικά ο στόχος για οργανικά προ προβλέψεων κέρδη (core PPI), ύψους 875 εκατ. ευρώ στο σύνολο της χρήσης, λόγω υστέρησης στις νέες χορηγήσεις και στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία οφείλεται στην «αδύναμη» ακόμη ζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, λόγω της πανδημίας, οι περισσότερες -αξιόχρεες- επιχειρήσεις έκαναν χρήση διαθέσιμων πιστωτικών ορίων, πήραν δάνεια με εγγύηση Δημοσίου ή επιχορήγηση επιτοκίου, ενώ τα αλλεπάλληλα κύματα επιστρεπτέας προκαταβολής ενίσχυσαν τη ρευστότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Eurobank αναθεώρησε επί τω βελτίω την εκτίμησή της για τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs), λόγω της πανδημίας.

Τα νέα NPEs εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν 30% χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση (600 έναντι 900 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα να απαιτηθεί σχηματισμός χαμηλότερων προβλέψεων. Έτσι, αναπροσαρμόστηκε και η εκτίμηση για το Cost of Risk, το οποίο αναμένεται να κινηθεί φέτος στα επίπεδα των 1,1%-1,2% από 1,3% της αρχικής καθοδήγησης.

Οι χαμηλότερες προβλέψεις θα αντισταθμίσουν, σε επίπεδο αποτελεσμάτων, την υστέρηση στα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη, με αποτέλεσμα να μη διαφοροποιείται η εκτίμηση για τα κέρδη της φετινής χρονιάς.

Η αναθεώρηση του guidance για νέα NPEs εδράζεται στην καλή επίδοση α' τριμήνου (νέα NPEs 72 εκατ. ευρώ), ενώ και τα στοιχεία του Β' τριμήνου δείχνουν ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων καθυστερήσεων παραμένει αισθητά χαμηλότερος από αυτόν που είχε προβλεφθεί. «Εκτιμούμε ότι τα νέα NPEs που θα προκύψουν από την πανδημία θα είναι χαμηλότερα κατά 30% από τις αρχικές μας εκτιμήσεις, ωστόσο η εικόνα θα είναι ξεκάθαρη μετά το καλοκαίρι, όταν εκλείψουν σιγά σιγά τα μέτρα στήριξης», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας.

Μικρότερη της αρχικώς αναμενόμενης αναμένεται να είναι η λογιστική ζημιά από την τιτλοποίηση δανείων μεικτής λογιστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ (project Mexico), μέσω της οποίας θα μειώσει το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 3,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, από την προκαταρκτική διαδικασία της πιστοληπτικής αξιολόγησης προκύπτει καλύτερη τιμολόγηση, εξέλιξη που προϊδεάζει για αυξημένη «φέτα» των τίτλων πρώτης διαβάθμισης (senior notes), χαμηλότερη λογιστική ζημιά και μικρότερη επίδραση στα κεφάλαια από αυτή που αρχικώς εκτιμήθηκε (50 μ.β.).

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση «φέτας» των mezzanine και junior notes αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα με κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών τον Ιούλιο και δεσμευτικών τον Σεπτέμβριο. Η υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με τον προτιμητέο επενδυτή θα διενεργηθεί ως το τέλος του έτους.

Στην περίμετρο του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υψηλές προβλέψεις. Αυτό συνάγεται τόσο από την εκτίμηση ότι η επίδραση στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα είναι μικρή όσο και από την πρόβλεψη ότι ο δείκτης κάλυψης NPEs από προβλέψεις θα υποχωρήσει στο 55% το 2022 από 62% σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση των POS και μια συνθετική τιτλοποίηση αναμένεται να αντισταθμίσουν την πίεση στα κεφάλαια από το IFRS 9, την τιτλοποίηση Mexico, τις εποπτικές προσαρμογές και τη διαγραφή DTC.

Στο 8% το NPE ratio στο τέλος του έτους

Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Mexico και εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για χαμηλότερα νέα NPEs από την πανδημία, το NPE ratio αναμένεται να διαμορφωθεί σε 8% στο τέλος της φετινής χρονιάς. Ο Fully Loaded CET 1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 12,8%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v