ΕΛΤΟΝ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023.

ΕΛΤΟΝ: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την συνεδρίασή του της 27 Μαΐου 2021 και συμφώνως προς τη σχετική απόφαση υπ.αριθμ.9 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Μαΐου 2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Νέστωρ Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.

2. Χρήστος Πουλής, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.

3. Αλκηστη Παπαθανασίου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

6. Μιχαήλ Χατζής , Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

7. Λαυρέντιος Ελευθέριος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

8. Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει την 16/6/2023.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v