Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι επενδυτικές κινήσεις των ΕΛΠΕ στην Κύπρο

Οι συνολικές επενδύσεις της ΕΛ.ΠΕ. στην Κύπρο κατά την τελευταία 15ετία υπερβαίνουν τα 160 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές κινήσεις των ΕΛΠΕ στην Κύπρο

Επενδυτικές κινήσεις με συνέργειες υλοποιεί στην Κύπρο ο όμιλος της ΕΛ.ΠΕ. Η πλέον πρόσφατη ανακοινώθηκε επίσημα χθες, για την είσοδο της ΕΛ.ΠΕ., μέσω της Yugen Limited, στην εταιρεία VLPG Plant Ltd, η οποία κατασκευάζει τερματικό υγραερίου (LPG) σε έκταση που παραχωρήθηκε, έναντι μισθώματος, από την κυπριακή κυβέρνηση εντός της βιομηχανικής και ενεργειακής περιοχής του Βασιλικού.

Τα επόμενα βήματα της ΕΛ.ΠΕ. στην Κύπρο περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ΑΠΕ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, τον τομέα της ηλεκτροκίνησης, καθώς και τη δημιουργία περιφερειακού hub για όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με την Boston Consulting Group, για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων οριζόντια σε όλες τις αγορές (βιομηχανία, εμπόριο, λιανική).

Οι συνολικές επενδύσεις της ΕΛ.ΠΕ. στην Κύπρο κατά την τελευταία 15ετία υπερβαίνουν τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 εξαγόρασε το 100% της εταιρείας Blue Circle, η οποία ασχολείται με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο ως πηγή ενέργειας, καθώς και με τη διανομή υγραερίου στην Κύπρο. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της. Εξάλλου, δαπανήθηκαν περί τα 30 εκατ. ευρώ για την κατασκευή συγκροτήματος δεξαμενισμού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, που ελέγχονται από τη Yugen Ltd, θυγατρική εταιρεία της Eλληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd. Το συγκρότημα πλαισιώνεται από πέντε χερσαίους αγωγούς μεταφοράς καυσίμων από το λιμάνι του Βασιλικού και εδώ μεταφέρεται πλέον η αντίστοιχη δραστηριότητα της εταιρείας από τις υποδομές που είχε στη Λάρνακα και οι οποίες έχουν ήδη κατεδαφιστεί.

Μέσω της Eλληνικά Πετρέλαια Κύπρου Ltd ο όμιλος λειτουργεί 96 πρατήρια υγρών καυσίμων, με την επωνυμία ΕΚΟ, κατέχοντας το 30% της τοπικής αγοράς. Η εταιρεία δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus Ltd τον Δεκέμβριο του 2002. Η ύπαρξη του δικτύου αυτού διευκολύνει τα σχέδια επέκτασης στην ηλεκτροκίνηση, καθώς υπάρχουν έτοιμα σημεία για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης. Η ηλεκτροκίνηση είναι ήδη παρούσα στην κυπριακή αγορά.

Η επένδυση στη VLPG

Η ΕΛ.ΠΕ., μέσω της Yugen Ltd, υπέγραψε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους της VLPG Plant Ltd, ήτοι, την Petrolina Holdings, την Intergas Ltd και τη Synergas Ltd, για την εξαγορά μέρους των μετοχικών μεριδίων τους στην εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, η Petrolina, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Κύπρου, θα κατέχει το 32%, έναντι του αρχικού ποσοστού συμμετοχής ύψους 47%, του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG, ενώ η Yugen θα αποκτήσει επιπρόσθετο 17% από τους δύο άλλους μετόχους της εταιρείας και θα κατέχει, επίσης, το 32% του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG. H διοίκηση της VLPG θα ασκείται σε ισοζυγισμένη βάση από τους τέσσερις μετόχους της.

Η VLPG Plant δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία από τους τρεις αρχικούς μετόχους, για την κατασκευή του τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και θα διαχειρίζεται περί τις 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περί τις 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου σε ετήσια βάση.

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων, η VLPG θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου εντός του τερματικού και θα λειτουργεί μονάδα ελέγχου και επιδιόρθωσης κυλίνδρων υγραερίου. Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενοπλοίων, αποθήκευση, καθώς και διανομή στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Θα διαχειριστεί, επίσης, την εμφιάλωση και συντήρηση των φιαλών υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρείες εμπορίας.

Ο όμιλος της ΕΛ.ΠΕ. με τη συμφωνία αυτή αποκτά πρόσβαση όχι μόνο στη χονδρεμπορική αγορά υγραερίου της Κύπρου, που χαρακτηρίζεται «ραγδαία αναπτυσσόμενη», αλλά και στη λιανική αγορά υγραερίου.

Αθηνά Καλαϊτζόγλου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v