Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τεχνική Ολυμπιακή: Διαφωνία στο πόρισμα του Ανεξάρτητου Συμβούλου

Εάν δεν καταστεί εφικτό να εκδοθεί κοινό τελικό πόρισμα, τότε τα μέρη θα διορίσουν από κοινού τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος όπως προβλέπεται στο SPA θα εκδώσει το οριστικό τελικό πόρισμα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τον διορισμό του.

Τεχνική Ολυμπιακή: Διαφωνία στο πόρισμα του Ανεξάρτητου Συμβούλου

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020, 24.8.2020, 23.11.2020, 26.11.2020, 8.2.2021, 2.3.2021, 7.4.2021 και 19.4.2021 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες (αγοράστρια – πωλήτριες) δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πόρισμα που κατέθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος. Ενόψει αυτού, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), εκάστη των αντισυμβαλλομένων εταιρείων προέβη σε διορισμό δεύτερου ανεξάρτητου συμβούλου.

Ο σύμβουλος αυτός θα εξετάσει το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ) και, μαζί με τον τελευταίο, θα επιχειρήσουν να εκδώσουν κοινό τελικό πόρισμα (final completion statement) μέχρι την 28η Ιουλίου 2021.

Οι πωλήτριες όρισαν ως δεύτερο ανεξάρτητο σύμβουλο την PwC Business Solutions S.A. (PwC), ενώ η αγοράστρια την Ernst & Young Single Member Societe Anonyme (ΕΥ).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του SPA, εάν δεν καταστεί εφικτό να εκδοθεί κοινό τελικό πόρισμα ως άνω, τότε τα μέρη θα διορίσουν από κοινού τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος όπως προβλέπεται στο SPA θα εκδώσει το οριστικό τελικό πόρισμα εντός προθεσμίας ενός μηνός από τον διορισμό του.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v