Παπουτσάνης: Απειλούν την κερδοφορία οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες

Πώς διαχειρίζεται ανατιμήσεις σε φυτικά έλαια, ζωικό λίπος, PET και πολυπροπυλένιο. Μετακύλιση μέρους της αύξησης σε πελάτες.

Παπουτσάνης: Απειλούν την κερδοφορία οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες

Παραφωνία στο ανοδικό σερί των μεγεθών της Παπουτσάνης είναι η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, αν και περιορισμένη, καθώς φαίνεται να επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, τη διατήρηση των ναύλων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα αλλά και την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας προειδοποιεί ότι οι παραπάνω είναι παράγοντες κινδύνου και για το β’ εξάμηνο, αν και με βάση τα σημερινά δεδομένα εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές και το πιθανότερο σενάριο είναι να σημειώσει βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις η Παπουτσάνης εμφάνισε μείωση 10% στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), στα 4 εκατ. ευρώ καθώς και μείωση κερδών προ φόρων κατά 6% στα 3 εκατ. ευρώ. Είναι σαφές ότι στο β’ τρίμηνο υπήρξε επιβάρυνση καθώς η χρονιά ξεκίνησε με αύξηση EBITDA κατά 21% (1,22 εκατ. ευρώ) στο α’ τρίμηνο ενώ στο σύνολο του 2020 σημείωσε αύξηση 100% (7,5 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία, όπως αναφέρει, επηρεάζεται από τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και ενεργειακά κόστη αλλά σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες οικονομικές της καταστάσεις εμφανίζει και αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 1,4 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο, σε 3,2 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, στοιχείο που επιβαρύνει το EBITDA.

Αναφορικά με τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες η διοίκηση της εταιρείας διαχειρίστηκε σε μεγάλο βαθμό την απότομη αύξηση του κόστους μέσω μετακύλισης της αύξησης σε πελάτες, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των παραγωγών προϊόντων για τρίτους και βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνωμαζών. Επίσης, μέρος των πρώτων υλών που αναλώθηκαν στην παραγωγή κατά το α’ εξάμηνο ήταν απόθεμα από το προηγούμενο έτος ή το είχε διαπραγματευτεί η εταιρεία έχοντας συμφωνήσει με βασικούς προμηθευτές συγκεκριμένη ποσότητα και τιμή σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυσαν το 2021.

Σημειώνεται ότι οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή είναι τα φυτικά έλαια, το ζωικό λίπος, το PET και το πολυπροπυλένιο (πρώτες ύλες για παραγωγή πλαστικών). Η τιμή του ζωικού λίπους και των φυτικών ελαίων κυμαίνεται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν χρηματιστηριακά προϊόντα. H τιμή του PET και του πολυπροπυλενίου εξαρτώνται από το πετρέλαιο.

Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλίονται σε όλες τις περιπτώσεις στην τελική τιμή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία, ετησίως, αναζητά και τελικά χρησιμοποιεί τον προμηθευτή εκείνο, ο οποίος της εξασφαλίζει την καλύτερη τιμή, μηδενίζοντας τον κίνδυνο εξάρτησης.

Πάντως η Παπουτσάνης, ελληνική βιομηχανία 150 ετών, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σαπουνιών και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, έκλεισε το α’ εξάμηνο με ενισχυμένα κέρδη μετά από φόρους κατά 11% στα 2,5 εκατ. ευρώ και με ενισχυμένο κύκλο εργασιών κατά 16% στα 24,2 εκατ. ευρώ χάρης στην διεύρυνση των συνεργασιών και στην ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης, μια κατηγορία που αντιστοιχεί στο 23% του τζίρου. Η παραγωγή για τρίτους εισέφερε τη μερίδα του λέοντος με μερίδιο 54% στα έσοδα ενώ σημειώνεται και η προσδοκώμενη ανάκαμψη της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που προβλέπεται να αυξηθεί κατά 60% στο β' εξάμηνο σε σχέση με το 2020.

Η εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας και έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης. Έχει δανεισμό 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμο. Το μέσο κόστος του τραπεζικού δανεισμού ήταν 3% το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 3,7% στη χρήση 2020. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 10,6 εκατ. ευρώ (έναντι 8,2 εκατ. ευρώ την 31.12.2020), που αντιστοιχεί στο 18% του συνολικού ενεργητικού (έναντι 16% την 31.12.2020).

Σοφία Εμμανουήλ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v