Ελλάκτωρ: Νέο εταιρικό ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εντός του 2021

Κλιμακώνεται η αναδιάρθρωση χρηματοοικονομικού κόστους, μετά την ΑΜΚ. Η μεταφορά του ακριβού ομολόγου σε νέα αγορά. Τα περιθώρια περικοπής κόστους.

Ελλάκτωρ: Νέο εταιρικό ομόλογο 200 εκατ. ευρώ εντός του 2021

Στην έκδοση ομολόγου, διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ, προσανατολίζεται η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ, προκειμένου να αποπληρώσει μερικώς το «ακριβό» ευρωομόλογο των 670 εκατ. ευρώ, που βαραίνει χρηματοοικονομικά τον ισολογισμό του.

Υπενθυμίζεται πως η διευθέτηση της επίπτωσης του συγκεκριμένου ομολόγου που έχει επιτόκιο 6,4% συμπεριλήφθηκε στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης (μετά την ανάληψη του ελέγχου από τη Reggeborgh).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, διαπραγματεύσιμου στην εγχώρια αγορά, θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ. Δεδομένης της παρέλευσης διετίας από την έκδοση του ομολόγου αναχρηματοδότησης δανεισμού της Eλλάκτωρ, επιτρέπεται η μερική (ή ολική) αποπληρωμή, γεγονός που αξιοποιεί η διοίκηση της Eλλάκτωρ.

Σημειώνεται ότι βασική μέριμνα της τελευταίας περιόδου είναι η εξασφάλιση υγιούς χρηματοοικονομικής δομής, η οποία υλοποιήθηκε μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ, αλλά και της πολιτικής περιορισμού λειτουργικού κόστους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, για το α’ εξάμηνο του έτους έχει επιτευχθεί περιορισμός εξόδων διοίκησης κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 (φθάνοντας στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 2,5 χρόνων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το management).

Οι προσπάθειες διευθέτησης του χρηματοοικονομικού κόστους συνεχίζονται και κλιμακώνονται με τη μεταφορά κατ’ αρχάς του ευρωομολόγου της Eλλάκτωρ σε νέα αγορά από το (International Stock Exchange -TISE- στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, που είναι χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ε.Ε., πλήρως εναρμονισμένο με το πεδίο εφαρμογής του νομικού και κανονιστικού πλαισίου κινητών αξιών της Ε.Ε.), γεγονός που ενδεχομένως να διαμορφώσει χώρο για περαιτέρω κινήσεις.

Πέννυ Κούτρα [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v