Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλειοψηφικό πακέτο εταιρείας πληροφορικής απέκτησε η Quest

Η Uni Systems αποκτά το 60% της Intelli Solutions έναντι τιμήματος €3.800.000, ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 5.200.000 στην επόμενη διετία, μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους παλαιούς μετόχους.

Πλειοψηφικό πακέτο εταιρείας πληροφορικής απέκτησε η Quest

Σε συνέχεια της από 23 Ιουλίου 2021 σχετικής ανακοίνωσης, η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 1 Οκτωβρίου 2021 ολοκληρώθηκε η απόκτηση της συμμετοχής του Ομίλου Quest, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni Systems M.A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions A.E.

Στο πλαίσιο της καταρτισθείσας συμφωνίας, η Uni Systems αποκτά το 55,2% μέσω αγοραπωλησίας και μεταβίβασης μετοχών από τους παλαιούς μετόχους και ακολούθως το 4,8% μέσω συμμετοχής της σε αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intelli Solutions A.E., ήτοι στο σύνολο η Uni Systems αποκτά το 60%.

Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας για την απόκτηση του 60% ανέρχεται σε €3.800.000, ενώ η συνολική επένδυση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 5.200.000 στην επόμενη διετία, μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τους παλαιούς μετόχους.

Η Intelli Solutions A.E. είναι μία καινοτόμος εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, με 15ετή και πλέον επιτυχημένη πορεία στην αγορά, πολλές διακρίσεις και παρουσία στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες Customer Engagement - Απόκτησης και Διατήρησης Πελατών (Customer Onboarding & Customer Retention) - και Revenue Assurance, διαθέτοντας εκτενές πελατολόγιο σε κλάδους όπως οι Τηλεπικοινωνίες, ο Τραπεζικός και Ασφαλιστικός τομέας, η Ναυτιλία, οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας και το Online Betting.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v