Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fourlis: Ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος αγοράς έως 2,6 εκατ. ιδίων μετοχών

Οι αγορές θα γίνουν έως 18/6/2023, με κατώτατο όριο απόκτησης το € 1,00 ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα € 8,00 ανά μετοχή.

Fourlis: Ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος αγοράς έως 2,6 εκατ. ιδίων μετοχών
Η Fourlis κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.06.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 04.10.2021 και βάσει της από 23.06.2021 ανακοίνωσης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η αγορά δικών της (ιδίων) μετοχών μέχρι του αριθμού των 2.604.600 μετοχών έως την 18.06.2023, με κατώτατο όριο απόκτησης το € 1,00 ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα € 8,00 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v