Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea Investments: Προς private placement έως 15% των μετοχών

Στόχος η αύξηση του free float της μετοχής. Γιατί απορρίπτεται η εκδοχή μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το μέγεθος της ΑΕΕΑΠ και οι επενδυτικοί στόχοι. 

Prodea Investments: Προς private placement έως 15% των μετοχών

Στη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η Prodea Investments, προκειμένου -όπως ήδη έχει δηλώσει η διοίκησή της- να αυξήσει τη διασπορά των μετοχών της.

Το free float της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ κυμαίνεται σήμερα κάτω του 2%, ποσοστό που, αφενός, ακυρώνει την εμπορευσιμότητα του τίτλου της και αφετέρου, δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία (η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα επένδυσης σε οργανωμένες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, τόσο από θεσμικά χαρτοφυλάκια όσο και από μικροεπενδυτές). Υπενθυμίζεται πως το 98,15% της εισηγμένης ελέγχεται από το 2019 από τις Invel Real Estate (Netherlands) II B.V., Invel Real Estate B.V. και Anthos Properties A.K.E, οι οποίες καταλήγουν στον μέτοχο Castle Lake. 

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Prodea Investments προτίθεται να διαθέσει έως το 15% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχωρώντας σε private placement, συνολικής αξίας τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Οι όροι της ιδιωτικής τοποθέτησης για την είσοδο νέων επενδυτών παραμένουν υπό διαμόρφωση (όσον αφορά την τελική τιμή διάθεσης και το discount που θα προσφερθεί). Ο χρόνος πραγματοποίησης της ιδιωτικής τοποθέτησης αποτελεί επίσης υπό εξέταση, ωστόσο, τοποθετείται στο άμεσο μέλλον, ενδεχομένως πριν το τέλος του 2021.   

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία απορρίπτει την εκδοχή προώθησης μιας νέας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να αυξήσει το free float, αφενός, κρίνοντας ότι δεν επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και αφετέρου, γιατί στην πράξη δεν έχει ανάγκη άντλησης κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι η Prodea Investments  προχώρησε στην έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι το στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2021, το χαρτοφυλάκιο της μεγαλύτερης εγχώριας ΑΕΕΑΠ αποτελείτο συνολικά από 369 εμπορικά ακίνητα (έναντι 357 ακινήτων στο τέλος του 2020),  συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1,261 εκατ. τ.μ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανερχόταν  σε 2,156 δισ. ευρώ (τέλος Δεκεμβρίου 2020: 1,977 δισ.), συμπεριλαμβανομένου του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου της εταιρείας αξίας 9 εκατ. ευρώ και του οικοπέδου στο Ελληνικό για την ανάπτυξη κατοικιών προς πώληση ιδιοκτησίας της εταιρείας αξίας 4,56 εκατ. ευρώ.

Τριακόσια δεκαπέντε από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι τέσσερα ακίνητα βρίσκονται στην Κύπρο, είκοσι έξι ακίνητα στην Ιταλία, δύο ακίνητα στη Βουλγαρία και δύο ακίνητα στη Ρουμανία.

H εταιρεία «τρέχει» δε επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ για την αγορά και ανάπτυξη νέων ακινήτων το οποίο δρομολογεί μέχρι το τέλος του 2023. Από το παραπάνω ποσό, το 80% θα αφορά κτίρια γραφείων και εγκαταστάσεις logistics και το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί στις υπόλοιπες κατηγορίες επενδυτικών ακινήτων, όπως π.χ. τα τουριστικά και τα οικιστικά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v