Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στο 18,299% αυξήθηκε η άμεση συμμετοχή της Σεβαστής Τσινάβου

Το συνολικό ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Σεβαστής Τσινάβου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ αντιστοιχεί σε 6.050.682 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των 33.065.136.

ΚΡΙ- ΚΡΙ: Στο 18,299% αυξήθηκε η άμεση συμμετοχή της Σεβαστής Τσινάβου

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από τη μέτοχο κ. Σεβαστή Τσινάβου στις 12/11/2021, ολοκληρώθηκαν την 10/11/2021 όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση, λόγω κληρονομικής διαδοχής, των 2.150.682 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που αντιστοιχούν στο 6,504% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις οποίες κατείχε η θανούσα, κα Ευαγγελία Τσινάβου, στην ατομική της μερίδα, με την απόκτηση τους από την κληρονόμο της, κα Σεβαστή Τσινάβου, και τη μεταβίβασή τους σε ατομική μερίδα της τελευταίας.

Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης, το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Σεβαστής Τσινάβου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ, που εμφανίζεται σε ατομική της μερίδα μεταβάλλεται από 0,000% σε 6,504%, ενώ το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της που εμφανίζεται σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συγκύριους τους: Σπυρίδων Τσινάβος, Σεβαστή Τσινάβου και Χαρίκλεια Τσινάβου, παραμένει αμετάβλητο σε 11,795%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό της άμεσης συμμετοχής της κας Σεβαστής Τσινάβου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΡΙ-ΚΡΙ μεταβάλλεται από 11,795% σε 18,299%, το οποίο αντιστοιχεί σε 6.050.682 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των 33.065.136.

Αντίστοιχα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΙ-ΚΡΙ που κατείχε η κα Ευαγγελία Τσινάβου στην ατομική της μερίδα, μεταβάλλεται από 6,504% σε 0,000%.

Διευκρινίζεται αναφορικά με τη συμμετοχή της κας Σεβαστής Τσινάβου μέσω της ως άνω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, ήτοι το ποσοστό 11,795%, ότι οι έτεροι δύο (2) συνδικαιούχοι της εν λόγω Κ.Ε.Μ είναι οι κ.κ. Σπυρίδων Τσινάβος και Χαρίκλεια Τσινάβου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v