Δρομέας: Διευκρινίσεις για τις συμβάσεις με Ευρωπαική Επιτροπή και γερμανικό στρατό

"Για τις συμβάσεις έργων του Γερμανικού Στρατού, μετά από τεκμηριωμένη παρουσίαση των αυξήσεων από την εταιρεία μας έγιναν αποδεκτές ανάλογες αναθεωρήσεις τιμών ικανές να διατηρήσουν σε μεγάλο ποσοστό την κερδοφορία που αρχικά προϋπολογίζαμε από την υλοποίηση των έργων", σημειώνει η εταιρεία.

Δρομέας: Διευκρινίσεις για τις συμβάσεις με Ευρωπαική Επιτροπή και γερμανικό στρατό

Η Δρομέας ενημερώνει με αφορμή ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την επιρροή επί της κερδοφορίας από την αύξηση των τιμών των Α΄ υλών και του κόστους ενέργειας στα υπό εκτέλεση συμβόλαια της εταιρείας προς το Γερμανικό στρατό καθώς και τη νέα σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικού ύψους περίπου 80εκ€, ότι:

Α) Νέα σύμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο διαγωνισμός διεξήχθη το Μάρτιο του 2021 και λάβαμε υπόψιν τις αυξήσεις των πρώτων υλών και της ενέργειας στην προσφορά μας. Επιπρόσθετα η σύμβαση προβλέπει αναθεώρηση των τιμών αναλόγως των συνθηκών.

Β) Συμβάσεις έργων Γερμανικού Στρατού

Για τις συμβάσεις έργων του Γερμανικού Στρατού οι οποίες προέρχονται από παλαιότερες του κορονοϊού προσφορές μας, μετά από τεκμηριωμένη παρουσίαση των αυξήσεων από την εταιρεία μας έγιναν αποδεκτές ανάλογες αναθεωρήσεις τιμών ικανές να διατηρήσουν σε μεγάλο ποσοστό την κερδοφορία που αρχικά προϋπολογίζαμε από την υλοποίηση των έργων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v