Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ηχηρό «turnaround» για την Interwood-Ξυλεμπορία

Πώς η εισηγμένη εταιρεία από τις μεγάλες ζημίες του 2020 πέρασε φέτος σε ισχυρή κερδοφορία. Η τρέχουσα συγκυρία, οι προοπτικές, οι υπάρχουσες προκλήσεις και τα σχέδια για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ηχηρό «turnaround» για την Interwood-Ξυλεμπορία

Όταν η Interwood-Ξυλεμπορία είχε ανακοινώσει στις αρχές Μαΐου ετήσιες ζημίες 7,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2020, πολλοί λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το πόσο καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσε να σημειώσει στο εννεάμηνο της φετινής χρονιάς.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, οι τόσο μεγάλες περυσινές ζημίες οφείλονταν στην κίνηση της διοίκησης να προχωρήσει σε όλες τις δυνατές απομειώσεις που μπορούσαν να γίνουν και μάλιστα… ίσως και να το παράκανε.

Έτσι, η εισηγμένη, έχοντας βιώσει στον κλάδο της ξυλείας μια δεκαετία βαθιάς κρίσης και ένα έτος πανδημίας (ως αποτέλεσμα διέθετε στο τέλος του 2020 ίδια κεφάλαια 2,4 εκατ. όταν ο καθαρός δανεισμός ανερχόταν στα 29,3 εκατ. ευρώ), η φετινή χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις: Αύξηση της ζήτησης και εκτίναξη των τιμών πώλησης, με αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο του κύκλου εργασιών της και την έντονη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους της.

Ειδικότερα, στο εννεάμηνο η εισηγμένη ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων κατά 33,2% (από τα 20,99 στα 27,98 εκατ. ευρώ), βελτίωση του EBITDA κατά 157% (από το 1,77 στα 4,55 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδοφορία στα 3,03 εκατ. έναντι μόλις 91 χιλ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Με άλλα λόγια, η Interwood-Ξυλεμπορία σημείωσε στο εννεάμηνο του 2021 όσες πωλήσεις είχε επιτύχει σε ολόκληρο το 2020, ενώ μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα διπλασίασε τα ίδια κεφάλαιά της μέσα από την κερδοφορία της!

Πόσο όμως η εταιρεία έχει επηρεαστεί από τις τρέχουσες εξελίξεις στο μέτωπο των τιμών του ξύλου, του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων ζητημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα;

«Οι πληθωριστικές τάσεις κόστους που επικρατούν στην οικονομία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο συντηρούν ένα κλίμα αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των εμπορευμάτων και του μεταβλητού κόστους γενικότερα. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά από τα μέχρι στιγμής στοιχεία ότι οι παραπάνω εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντικό βαθμό και δεν θα υπάρχει ουσιώδης μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία, της εταιρείας και του Ομίλου» αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, το επίπεδο της ζήτησης έχει επηρεαστεί πτωτικά από το προαναφερόμενο περιβάλλον, με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο να κυμαίνεται κοντά στα περυσινά επίπεδα. Επιπλέον, τα περιθώρια μικτού κέρδους έχουν συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτά του πρώτου εξαμήνου (εξαντλήθηκαν τα αποθέματα χαμηλού κόστους και αποκτήθηκαν άλλα σε υψηλότερες τιμές), πλην όμως διατηρούνται σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα.

Με βάση τις ίδιες πηγές, επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας ότι η ζήτηση θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, καθώς ήδη οι τιμές των πρώτων υλών έχουν αρχίσει να υποχωρούν, ενώ παράλληλα εκπέμπονται θετικά σήματα τόσο από το μέτωπο των οικοδομικών αδειών, όσο και από σημαντικά ιδιωτικά και δημόσια επενδυτικά project που προετοιμάζονται να ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο 2022.

Τέλος, θέμα λίγων μηνών είναι να προχωρήσει η εισηγμένη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (από το νέο έτος). Για την κίνηση αυτή δεν απαιτείται νέα έγκριση των μετόχων, καθώς η φετινή τακτική γενική συνέλευση έχει εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει μέσα στην επόμενη πενταετία για θέματα αύξησης του κοινού και του προνομιούχου κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Επίσης, η Γ.Σ. του Ιουλίου είχε αποφασίσει τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από το 0,44 σε 0,10 ευρώ, έτσι ώστε να συρρικνωθεί το υπόλοιπο των συσσωρευμένων ζημιών κατά 12,768 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι στις 30/6/2021 το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών ανερχόταν σε 11,23 εκατ. για την εισηγμένη και σε 14,1 εκατ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση), η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε συνδυασμό με την κερδοφορία της εταιρείας, θα της επιτρέψουν να προχωρήσει γρηγορότερα σε διανομές προς τους μετόχους της από τα κέρδη μελλοντικών χρήσεων, αν αυτό κριθεί εφικτό και σκόπιμο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v