Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δούρος: Πτώση 11,9% στις πωλήσεις εννεαμήνου

Στο εννεάμηνο η εταιρεία εμφάνισε ζημιές 51,28 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 637,9 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Δούρος: Πτώση 11,9% στις πωλήσεις εννεαμήνου

Σε 1.446.295,29€ ανήλθαν για το διάστημα 01/01/2021-30/09/2021 οι συνολικές πωλήσεις της Δούρος. Το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ήταν 1.642.128,44€. Σημειώθηκε μείωση πωλήσεων κατά 195.833,15 € ή 11,93%.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας το διάστημα 01/01/2021-30/09/2021 ανήλθαν σε 903.101,65€ έναντι 975.284,79€ του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, με το Μικτό Περιθώριο να είναι 62,44% έναντι 59,39% του αντίστοιχου διαστήματος του 2020.

Τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας μετά από φόρους για το διάστημα 01/01/2021-30/09/2021 είναι ζημιές ύψους (51.284,41 €) ή (0,0178 €) άνα μετοχή αντί ζημιών (637.943,10€) ή (0,1610€) ανά μετοχή, το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, και αποσβέσεων (EBITDA) για το διάστημα 01/01/2021-30/09/2021 είναι κέρδη 545.760,41 € αντί κερδών 31.595,00 € για το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v