Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στα €5,73 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες 2,39 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,03 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Βαρβαρέσος: Στα €5,73 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 9μηνο

Η εταιρία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου 2021 καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για τη δραστηριότητα της, τις προοπτικές της και τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID19, στα πλαίσια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκόλλου 2596/09.11.2021.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 5,73 εκατ. Ευρώ έναντι 5,57 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020 αυξημένος κατά 2,8%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου 2021 ανήλθαν σε ζημίες 2,39 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,03 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 3,14 εκατ. Ευρώ έναντι 2,81 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 4,10 εκατ. Ευρώ έναντι 4,26 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Στη δανειακή θέση της εταιρίας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το εξάμηνο του 2021.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, το τέταρτο κύμα της πανδημίας του COVID-19 και την έλλειψη ρευστότητας της εταιρίας η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη στην λήξη της τρέχουσας χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v