Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Σήκωσε από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ με senior preferred ομόλογα

Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας έχουν διάρκεια 2 έτη και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος.

Alpha Bank: Σήκωσε από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ με senior preferred ομόλογα

Η Alpha Services and Holdings A.E., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank A.E. (εφεξής της Alpha Βank), ανακοινώνει ότι η Alpha Βank ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes), συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ [10.12.2021].

Οι ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) έχουν διάρκεια 2 έτη (λήξη Φεβρουάριος 2024) και απόδοση 3%, ενώ παρέχουν δυνατότητα προεξόφλησης κατά το πρώτο έτος (Φεβρουάριος 2023). Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στo EuroMTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities - MREL) και βελτιώνει περαιτέρω το χρηματοδοτικό της προφίλ.

Η Morgan Stanley ενήργησε ως μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v