Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Αποεπένδυση από Olayan, option για το 18,8%

Ο όμιλος απέκτησε το δικαίωμα αγοράς 10 εκατ. μετοχών της εταιρείας, που αντιστοιχούν σε περίπου 18,81% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου. Εως το 2028 η άσκηση.

Νίκας: Αποεπένδυση από Olayan, option για το 18,8%

Την πώληση των μετοχών της Chipita Foods, μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας της Chipita AE με τον όμιλο Mondelez αλλά και τη συμφωνία απόκτησης δικαιώματος option για το 18,8% της Νίκας, ανακοίνωσε η Competrol Establishment του ομίλου Olayan

Σημειώνεται ότι η Competrol διατηρούσε έμμεσο ποσοστό άνω του 90% στη Nίκας μέσω της συμμετοχής της στην Chipita Foods.  

Αναλυτικά, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία «Competrol Establishment», και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Στις 3.1.2022, η Competrol Establishment Cyprus Limited, η οποία τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο της Competrol Establishment, πώλησε και μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Chipita Foods Α.Ε. (εφεξής η «Chipita Foods»). Ως αποτέλεσμα της ως άνω συναλλαγής, η Competrol Establishment και η Competrol Establishment Cyprus Limited έπαυσαν να κατέχουν έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.

Κατά την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 3.1.2022, συνήφθη μεταξύ της Competrol Establishment Cyprus Limited και της Givenrise Investments Limited συμφωνία για την απόκτηση δικαιώματος αγοράς («call option»), δυνάμει της οποίας η Competrol Establishment Cyprus Limited απέκτησε το δικαίωμα να ασκήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα αγοράς 10.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 18,81% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός της περιόδου που αρχίζει στις 30 Ιουνίου 2023 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2028 (περιλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v