Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εξαγωγές και Covid-19 «σηκώνουν» τη Medicon Hellas

Ώθηση για την εισηγμένη από την εκτίναξη της ζήτησης για διαγνωστικά τεστ, εν μέσω πανδημίας. Πόσο «βιώσιμες» είναι οι τρέχουσες επιδόσεις της εταιρείας.

Εξαγωγές και Covid-19 «σηκώνουν» τη Medicon Hellas

Η ανοδική πορεία του εννεαμήνου συνεχίστηκε και κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, με αποτέλεσμα η Medicon Hellas να κλείσει τη χρονιά με σαφώς βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα, στο εννεάμηνο, η εισηγμένη εταιρεία είχε εμφανίσει αύξηση εσόδων 50% (στα 15,25 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κέρδη ύψους 4,08 εκατ. ευρώ, κατά πολύ ανεβασμένα σε σχέση με εκείνα του αντίστοιχου διαστήματος του 2020. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων συνεχίστηκε και κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

Σύμφωνα με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς, η έντονα ανοδική περυσινή πορεία της Medicon Hellas θα μπορούσε να αποδοθεί σε τρεις κυρίως λόγους:

Πρώτον, στην πολύ σημαντική αύξηση των εξαγωγών (υψηλό διψήφιο ποσοστό σε σύγκριση με το 2020), με αποτέλεσμα οι εκτός Ελλάδας πωλήσεις να υπερβαίνουν πλέον το 20% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Οι εξαγωγές αποτελούν στρατηγική επιλογή για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας και για τον σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στη σωστή εξυπηρέτηση και στη διατηρησιμότητα-διεύρυνση του πελατολογίου.

Δεύτερον, στην αύξηση των διαγνωστικών ελέγχων για την πανδημία Covid-19, καθώς η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων οδήγησε σε ανάλογη πορεία τη ζήτηση για τεστ, ενισχύοντας τις επιδόσεις όχι μόνο της εισηγμένης αλλά και των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου και

τρίτον, στην αύξηση των πωλήσεων προς τα κρατικά νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς: α) Αρκετοί ασθενείς είχαν αναβάλει το 2020 μη επείγουσες θεραπείες και επεμβάσεις για το 2021, λόγω της πανδημίας, β) Φαίνεται πως μεγάλο τμήμα των ασθενών έχει προσαρμοστεί πλέον στα νέα δεδομένα και επέλεξε το 2020 να κάνει χρήση των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας, τηρώντας βέβαια τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα.

Είναι προφανές ότι το 2022 ξεκίνησε θετικά για τον κλάδο, καθώς η ζήτηση για διαγνωστικά τεστ έχει αυξηθεί κατακόρυφα (βλέπε μετάλλαξη Όμικρον). Το ερώτημα ωστόσο που τίθεται από επενδυτές είναι το κατά πόσο οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις του 2021 θα είναι διατηρήσιμες στο μέλλον, από τη στιγμή που αντιμετωπιστεί επαρκώς η τρέχουσα πανδημία και ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ περιοριστεί δραστικά.

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, σε μια τέτοια περίπτωση θα προκύψει αναμφίβολα υποχώρηση της σχετικής επίδοσης, η οποία όμως ενδεχομένως να είναι μερική, καθώς η Medicon Hellas έχει ενισχύσει την παρουσία της στον ευρύτερο χώρο των διαγωνιστικών τεστ, ελέγχοντας όχι μόνο την πανδημία Covid-19 αλλά και μια σειρά άλλων παθήσεων-ασθενειών.

Η Medicon Hellas (όπως και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου) είχε αντιμετωπίσει κατά την προηγούμενη δεκαετία σημαντικό πρόβλημα λόγω του PSI και του «κουρέματος» των ελληνικών κρατικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της υποχρεωτικά έναντι εξόφλησης υποχρεώσεων του κράτους προς αυτή. Σήμερα, ωστόσο τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί, η πορεία της Medicon Hellas είναι σαφώς κερδοφόρα και η ρευστότητά της ισχυρή.

Τα κέρδη της χρήσης 2021 θα μειώσουν περαιτέρω το ύψος του υπολοίπου συσσωρευμένων ζημιών της εισηγμένης.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v