Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζες: «Μαξιλάρι» τα POS για τη φετινή κερδοφορία

Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Εθνική αναμένεται να ολοκληρώσουν φέτος τις συναλλαγές πώλησης δραστηριοτήτων τους σε POS. Το κεφαλαιακό κέρδος και η υπεραξία ανά τράπεζα. Γιατί αναμένουν αύξηση σε προμήθειες και πρόσθετα τιμήματα.

Τράπεζες: «Μαξιλάρι» τα POS για τη φετινή κερδοφορία

Ως μαξιλάρι επίτευξης ή καταλύτη υπέρβασης των φετινών στόχων κερδοφορίας θα λειτουργήσουν οι συναλλαγές μεταβίβασης του συνόλου ή πλειοψηφικού πακέτου της δραστηριότητας αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (POS), που έχουν ήδη κλείσει Πειραιώς, Alpha Βank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Οι δεσμευτικές συμφωνίες (SPAs) που υπέγραψαν με Euronet (Πειραιώς), Nexi (Alpha), Worldline (Eurobank) και EVO Payments (ΕΤΕ) προβλέπουν, σε όλες τις περιπτώσεις, την απόσχιση και εισφορά σε νέες εταιρείες του κλάδου/μονάδας αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring).

Οι νέες εταιρείες θα λάβουν άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών. Εν συνεχεία προβλέπεται η πώληση είτε του συνόλου των μετοχών (Πειραιώς) είτε πλειοψηφικού ποσοστού ( 80% Eurobank, 51% Alpha Bank και ΕΤΕ) στους νέους στρατηγικούς τους εταίρους.

Βάσει των συμβάσεων, οι τέσσερις τράπεζες θα λειτουργούν ως brokers των νέων ιδρυμάτων πληρωμών, διαθέτοντας στο -εταιρικό- πελατολόγιό τους προϊόντα και υπηρεσίες τους. Επομένως, θα συνεχίσουν να εμφανίζουν έσοδα από προμήθειες, θα απωλέσουν όμως προ φόρων κέρδη της τάξης των 20 εκατ. ευρώ ετησίως, η καθεμία εξ αυτών.

Οι τέσσερις κλάδοι/μονάδες αποτιμήθηκαν μεταξύ 307 με 320 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο το χαμηλό κόστος κτήσης, οι τράπεζες αναμένεται να εγγράψουν υψηλά κεφαλαιακά κέρδη καθώς και κέρδη αποτίμησης, στις περιπτώσεις που διατηρούν μειοψηφικά ποσοστά. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κέρδη από τις συναλλαγές POS θα καλύψουν τις ζημιές από το τελευταίο… μίλι εξυγίανσης ισολογισμών, ενώ σε άλλες (Εθνική, Eurobank) θα συμβάλουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας.

Η Πειραιώς αναμένεται να ολοκληρώσει πρώτη τη σχετική συναλλαγή. Αρχικά προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, αλλά η καθυστέρηση στην απόσχιση και εισφορά του κλάδου σε νέα εταιρεία, τη μετέθεσε για το τρέχον τρίμηνο.

Κεφαλαιακό κέρδος 300 εκατ. ευρώ για Πειραιώς

Η συμφωνία προβλέπει την απόσχιση και εισφορά του κλάδου POS από την Πειραιώς στη Euronet Merchant Services, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών. Σήμερα η Euronet Merchant Services ελέγχεται κατά 100% από την EFT Services Holding BV και διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 2 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση του εισφερόμενου από την Πειραιώς κλάδου αποτιμήθηκε σε 312,5 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, μετά την εισφορά, το μετοχικό κεφάλαιο της Euronet Merchant θα ανέλθει σε 314,5 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς θα βρεθεί να ελέγχει το 99,36% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με τη μεταβίβαση του 99,36% της Euronet Merchant στη Euronet Worldwide έναντι τιμήματος 312,5 εκατ. ευρώ.
Το κεφαλαιακό κέρδος για την Πειραιώς θα ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ καθώς η λογιστική αξία του πωλούμενου κλάδου ανέρχεται σε 12,48 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία Alpha-Nexi

Τη διαδικασία απόσχισης και εισφοράς του κλάδου αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών (merchant acquiring) και την εισφορά του στην 100% θυγατρική Alpha Υπηρεσιών Πληρωμών ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο η Alpha Bank.

Η καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται σε 306,82 εκατ. ευρώ, με βάση την αποτίμηση που διενήργησε η KPMG. Αφού ολοκληρωθεί η εισφορά του κλάδου στην Alpha Υπηρεσιών Πληρωμών, θα πωληθεί το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου στον όμιλο Nexi, όπως προβλέπει η δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς.

Επίσης, συμφωνήθηκε πρόσθετο τίμημα ως 60 εκατ. ευρώ (σ.σ. για το 100% του τομέα) με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων, πληρωτέων ως το τέταρτο έτος λειτουργίας της Alpha Υπηρεσιών Πληρωμών και υπό την αναβλητική αίρεση επίτευξης ορισμένων οικονομικών στόχων.

Κεφαλαιακό κέρδος και κέρδος αποτίμησης για Eurobank

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Eurobank υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Worldline B.V., για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών. Βάσει των όρων της σύμβασης, η τράπεζα θα αποσχίσει και θα εισφέρει σε νέα εταιρεία τη μονάδα υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών και εν συνεχεία θα μεταβιβάσει το 80% της εταιρείας στη Worldline.

Το τίμημα για το 80% θα ανέλθει σε 256 εκατ. ευρώ καθώς η συμφωνία αποτιμά τη συνολική επιχειρησιακή αξία της νέας εταιρείας σε 320 εκατ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος του τιμήματος αποτελεί κεφαλαιακό κέρδος, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το 20% της εταιρείας. Με βάση την αποτίμηση της συναλλαγής για το 80% μπορεί να αποτιμήσει το 20% σε 64 εκατ. ευρώ, με κέρδος αποτίμησης άνω των 55 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Β' τριμήνου της φετινής χρονιάς.

Ώθηση στα κέρδη της Εθνικής κατά 140-300 εκατ. ευρώ

Σημαντική ενίσχυση της φετινής κερδοφορίας της θα έχει η Εθνική από την ολοκλήρωση της συνεργασίας στη δραστηριότητα αποδοχής καρτών με τον αμερικανικό όμιλο EVO Payments.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η δραστηριότητα αποδοχής καρτών της Εθνικής θα αποσχισθεί και θα εισφερθεί σε νέα θυγατρική, το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας θα πωληθεί στην EVO Payments, έναντι τιμήματος 158 εκατ. ευρώ. Πέραν του κεφαλαιακού κέρδους, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 140 εκατ. ευρώ, η Εθνική θα έχει και υπεραξία, διατηρώντας το 49% μιας δραστηριότητας που αποτιμήθηκε σε 310 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v