Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Παραιτήθηκε o Αντιπρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Πασχαλάκης

Το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Q&R: Παραιτήθηκε o Αντιπρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Πασχαλάκης

Η Εταιρεία Quality & Reliability γνωστοποιεί ότι, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 01/03/2022 ανακοινώθηκε ότι το εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Νικόλαος Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου υπέβαλε την από 28.02.2022 έγγραφη παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το Δ.Σ. αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ του Γεωργίου, Πρόεδρος –Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  • ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΙΩΝΗΣ του Ηρακλέους , Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
  • ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΑΚΗ,  του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ του Αλεξάνδρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v