Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στο σφυρί η γαλακτοβιομηχανία Δελφοί

Η εταιρεία είχε δανειοδοτηθεί το 2014 από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG), στο παρελθόν συνεργαζόταν με τον όμιλο ΤΥΡΑΣ και τον Οκτώβριο του 2020 είχε κατατεθεί αίτηση πτώχευσης.

Στο σφυρί η γαλακτοβιομηχανία Δελφοί

Με τιμή πρώτης προσφοράς τα 3,048 εκατ. ευρώ, βγαίνουν στις 18 Μαρτίου σε πλειστηριασμό οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της τυροκομικής εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ.

Η εταιρεία, που στο παρελθόν είχε ουκ ολίγες φορές βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με επίδοξους επενδυτές για τη διάσωσή της, ήταν από τις πρώτες που είχαν δανειοδοτηθεί από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) στα τέλη του 2014, τη διετία 2015-2016 συνεργάστηκε με τον όμιλο ΤΥΡΑΣ ενώ τον Οκτώβριο του 2020 είχε κατατεθεί αίτηση πτώχευσης.

Επισπεύδουσα του πλειστηριασμού είναι η Intrum Hellas. Στο «σφυρί» βγαίνει το βιομηχανικό κτίριο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων που βρίσκεται στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου και ο λοιπός κινητός εξοπλισμός της μονάδας.

Σύμφωνα με τον εκτιμητή, στην περίπτωση μη τακτοποίησης αυθαιρεσιών, υπάρχει ο κίνδυνος αδυναμίας μεταβίβασης των ακινήτων ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά, επιβολής κατεδάφισης των αυθαίρετων τμημάτων και ενδεχόμενο ανάκλησης της οικοδομικής αδείας των εκτιμώμενων ως νόμιμων επιφανειών.

Η εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ στη χρήση του 2017 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) είχε εμφανίσει πωλήσεις 12,6 εκατ. ευρώ από 15,552 εκατ. ευρώ το 2016, τα EBITDA είχαν διαμορφωθεί στις 94 χιλ. ευρώ έναντι 89 χιλ. ευρώ ενώ οι καθαρές ζημιές είχαν αγγίξει τις 844 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 973 χιλ. ευρώ. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της είχαν ξεπεράσει τα 13,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της είχαν καταστεί αρνητικά. Την περίοδο εκείνη η διοίκησή της βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της ενώ το 2018 είχε συνάψει, όπως αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του 2017, συμφωνία με την Πειραιώς, όπου πέτυχε να αναδιαρθρώσει ποσό βραχυπρόθεσμων δανείων ύψους 3.972.232 ευρώ σε μακροπρόθεσμο δάνειο δεκαπενταετίας.

Μετά από το 2017, η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις, ενώ μια από τις τελευταίες αναρτήσεις που υπάρχουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) αφορά την αίτηση πτώχευσης κατά της εταιρείας που είχε κατατεθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 28 Σεπτεμβρίου του 2020. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994, όταν ο Κώστας Δανιγγέλης αγόρασε μια τυροκομική μονάδα στη θέση Τρελαγκάθα του Δήμου Μεσολογγίου. Η είσοδος στην αγορά με τη βαρελίσια Φέτα ΠΟΠ Δελφοί έγινε το 2005, το 2008 ξεκίνησε η τρίτη επέκταση του εργοστασίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v