Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Αύξηση πωλήσεων και ζημίες στο α’ εξάμηνο

Η διοίκηση του Ομίλου αναφέρθηκε σε κινήσεις που γίνονται για την αύξηση της παραγωγικότητας στη μονάδα του βιοαερίου στα Φάρσαλα, αλλά και στην τάση αναστροφής στην κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα.

Επίλεκτος: Αύξηση πωλήσεων και ζημίες στο α’ εξάμηνο

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, την επίτευξη λειτουργικών κερδών και τη μείωση του καθαρού της δανεισμού, η Επίλεκτος καλείται να αντιμετωπίσει πρόσθετα προβλήματα, όπως την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και τις πιθανές επιπτώσεις του ουκρανικού πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης που λήγει στις 30 Ιουνίου του 2022, ο Όμιλος:

  • Αύξησε τις πωλήσεις του από τα 12,85 στα 18 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από εκκοκκισμένο βαμβάκι (επηρέασε και η αύξηση της τιμής του προϊόντος).
  • Σημείωσε θετικό EBITDA (2,027 εκατ. έναντι 2,274 εκατ.), θετικό EBIT (+547 χιλ.) και κερδοφόρο αποτέλεσμα προ αποσβέσεων.
  • Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν και πάλι ζημιογόνο (-879 χιλ. έναντι -541 χιλ. ευρώ). Στο ζημιογόνο αποτέλεσμα συνέβαλε τόσο η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα όσο και η αντίστοιχη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
  • Επιτυγχάνοντας θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, κατάφερε να μειώσει τον καθαρό του δανεισμό από τα 62,4 στα 60,9 εκατ. ευρώ.
  • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου περιορίστηκαν στις 424 χιλ. ευρώ.

Ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει «ουσιώδη αβεβαιότητα για τη συνέχεια της δραστηριότητας» (δίνοντας ωστόσο το «going concern»), αναφέροντας μεταξύ άλλων τα συνεχή ζημιογόνα αποτελέσματα αλλά και το γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης στις 31/12/2021 (κυκλοφορούν ενεργητικό μείον βραχυπρόθεσμο παθητικό) ήταν αρνητικό κατά 32 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβη επειδή υποχρεώσεις της μητρικής εταιρείας κατέστησαν βραχυπρόθεσμες, λόγω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους 1,345 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Ομίλου αναφέρθηκε σε κινήσεις που γίνονται για την αύξηση της παραγωγικότητας στη μονάδα του βιοαερίου στα Φάρσαλα, αλλά και στην τάση αναστροφής στην κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα, η οποία θα διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2022 και οφείλεται σε παράγοντες όπως η αύξηση του μεταφορικού κόστους αλλά και η στροφή προς Ευρωπαίους παραγωγούς νημάτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v