Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Εκτίναξη επιδόσεων το 2021

Η Real Consulting αύξησετα τα καθαρά κέρδη από το 1,17 στο 1,84 εκατ. ευρώ και προσανατολίζεται να διανείμει στους μετόχους της ως μέρισμα το 35% των κερδών της.

Real Consulting: Εκτίναξη επιδόσεων το 2021

Μεγάλη αύξηση οικονομικών επιδόσεων σημείωσε το 2021 η Real Consulting, η οποία ανακοίνωσε παράλληλα και την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 60% της γερμανικής εταιρείας CLOUDIDEAS.

Ειδικότερα, η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας που είχε δρομολογήσει το φθινόπωρο και αφορούσε την απόκτηση του 60% της CLOUDIDEAS GmbH, έναντι τελικού τιμήματος 741 χιλ. ευρώ. Μέσα από αυτή την κίνηση, η Real Consulting δηλώνει πως επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Γερμανία, διευρύνοντας ταυτόχρονα το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρει στους πελάτες της, επενδύοντας στην κορυφαία - σε διεθνές επίπεδο – πλατφόρμα CRM της Salesforce.

«Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος συνεργάτης Salesforce, εδρεύει στην Φρανκφούρτη και διατηρεί γραφεία στο Ντίζελντοφ της Γερμανίας. Περισσότερα από 20 πιστοποιημένα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων καλύπτουν όλο το εύρος λύσεων Salesforce, και συγκεκριμένα τις λύσεις Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, Marketing Cloud, Pardot και Commerce Cloud από την ανάλυση των επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της βέλτιστης λύσης έως και την παροχή managed services» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πέραν αυτού, η εισηγμένη ανακοίνωσε μεγάλη αύξηση οικονομικών επιδόσεων για το 2021, καθώς:
• Ανέβασε τον κύκλο εργασιών της από τα 19,7 στα 21,85 εκατ. ευρώ.
• Βελτίωσε το EBITDA από τα 2,44 στα 3,26 εκατ. ευρώ.
• Αύξησε τα καθαρά κέρδη από το 1,17 στο 1,84 εκατ. ευρώ.
• Στις 31/12/2021 ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στο 1,17 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 14,83 εκατ. ευρώ.
• Η εταιρεία προσανατολίζεται στο να διανείμει στους μετόχους της ως μέρισμα το 35% των κερδών της.

Σε ότι αφορά τις φετινές προοπτικές, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει:

«Για τη χρήση του 2022 και μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές είναι εξαιρετικά θετικές και η εταιρεία εστιάζει όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στη βελτίωση της ισχυρής θέσης και του ιστορικού της ρόλου στο χώρο της πληροφορικής. H εταιρεία θα αυξήσει τα μεγέθη της καθώς το 2022 αναμένεται υψηλή ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής κυρίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα.

H εταιρεία θα συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίου στα αντικείμενα που κατέχει ισχυρή θέση και προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

Η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει με την εξαγορά ευρωπαϊκών εταιρειών που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες επί των λογισμικών και προϊόντων που ήδη διαθέτει, με στόχο την διείσδυσή της στις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, εκμεταλλευόμενη το know-how που διαθέτει και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος που έχει στην Ελλάδα (σε σχέση με τους ανταγωνιστές της που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος μισθοδοσίας και λοιπών λειτουργικών εξόδων). Επιπλέον, στους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται και η εξαγορά εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες (niche) υπηρεσίες συμπληρωματικές με την εταιρεία μας, με σκοπό την δημιουργία οικονομιών και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Οι παραπάνω εξαγορές, στις οποίες σχεδιάζει να προβεί η εταιρεία, αποσκοπούν στην επέκτασή της στο εξωτερικό, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στην διείσδυση σε νέες αγορές και δραστηριοποίησή της σε νέα προϊόντα».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v