Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιλυδα: Στόχος ο μηδενισμός του καθαρού δανεισμού

Το 2021 έκλεισε για την εισηγμένη εταιρεία με καθαρό δανεισμό μόλις 534 χιλ. ευρώ. Ποια είναι η στρατηγική της διοίκησης.

Ιλυδα: Στόχος ο μηδενισμός του καθαρού δανεισμού

Τον μηδενισμό του καθαρού τραπεζικού δανεισμού της Ίλυδας έχει θέσει ως προτεραιότητα η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας και για τον λόγο αυτό δεν θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος.

Το 2021 έκλεισε για την εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής με αύξηση κύκλου εργασιών από τα 3,92 στα 4,41 εκατ. ευρώ, του EBITDA από το 1,68 στο 1,74 εκατ. και των προ φόρων κερδών από τις 503 στις 684 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, το καθαρό αποτέλεσμα υποχώρησε από τις 658 στις 430 χιλ. ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα γεγονότα του 2021 ήταν η μεγάλη μείωση του καθαρού δανεισμού της Ίλυδας, καθώς μέσα στη χρονιά παρήχθησαν θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές που ξεπέρασαν το 1,1 εκατ. ευρώ (+1,045 εκατ. οι λειτουργικές και +71 χιλ. οι επενδυτικές ταμειακές ροές λόγω και των εσόδων από επιχορηγήσεις).

Έτσι, το 2021 έκλεισε για την εισηγμένη εταιρεία με καθαρό δανεισμό μόλις 534 χιλ. ευρώ, το οποίο θα επιδιωχθεί να καλυφθεί μέσα από:

Πρώτον, την επιστροφή της προκαταβολής ύψους 150 χιλ. ευρώ που είχε δώσει η εταιρεία στους βασικούς της μετόχους για τη δυνατότητα απόκτησης ενός ακινήτου. Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει το deal και έτσι θα επανεισπραχθεί το προαναφερθέν ποσό χωρίς ζημία για την εταιρεία.

Δεύτερον, από τις λειτουργικές ταμειακές ροές που αναμένεται να δημιουργηθούν στο μέλλον. Ήδη, το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων της Ίλυδας είναι υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό (κυμαίνεται γύρω στα τρία με τέσσερα εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα η διοίκηση να προσβλέπει φέτος σε νέα βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων σε ότι αγορά τα έσοδα, τις πωλήσεις και το προ φόρων αποτέλεσμα. «Μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια αξιοσημείωτη επίπτωση στην πορεία μας από το ασταθές περιβάλλον που επικρατεί διεθνώς», δηλώνουν στο Euro2day.gr κύκλοι προσκείμενοι στην εταιρεία.

Και τρίτον, από την απόφαση της διοίκησης να μην προτείνει στο πλαίσιο της επικείμενης τακτικής γενικής συνέλευσης τη διανομή μερίσματος στους μετόχους (προκαλώντας και κάποιες αντιδράσεις), παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα του 2021 ήταν κερδοφόρο και επιπλέον παρόλο που δεν υπάρχει λογιστικό εμπόδιο, καθώς το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών του παρελθόντος έχει μηδενιστεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v