Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κοντά σε μεγάλη σύμβαση βρίσκονται οι Ευρωσύμβουλοι

Ανοδο λειτουργικών επιδόσεων αναμένει για φέτος η εισηγμένη. Τα σενάρια για «net cash» και είσοδο Αμερικανών επενδυτών στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Κοντά σε μεγάλη σύμβαση βρίσκονται οι Ευρωσύμβουλοι

Πολύ κοντά στην οριστική ανάληψη ενός μεγάλου συμβολαίου που σχετίζεται με την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και αφορά πλήθος ελληνικών νοικοκυριών βρίσκονται οι Ευρωσύμβουλοι, εξέλιξη που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη ή τις επόμενες εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου εργασιών που αναμένεται να προκύψει στην εγχώρια αγορά συμβούλων τόσο φέτος όσο και κατά τα επόμενα χρόνια, λόγω της δρομολογούμενης εισροής κοινοτικών κονδυλίων μέσα από το νέο ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η εισηγμένη εταιρεία, που προσδοκά φέτος σαφή άνοδο λειτουργικών επιδόσεων, έκλεισε το 2021 με κύκλο εργασιών 4,12 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 691 χιλ. ευρώ, με τη συμβολή ωστόσο και έκτακτων αποτελεσμάτων (π.χ. ανατίμηση εύλογης αξίας ακίνητης περιουσίας). Στις 31/12/2021 τα ίδια κεφάλαια είχαν επιστρέψει σε θετικό έδαφος (+486 χιλ.) και ο καθαρός της δανεισμός είχε διαμορφωθεί στα 3,175 εκατ. ευρώ.

Ήδη ωστόσο, μέσα στο 2022, οι Eυρωσύμβουλοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,557 εκατ. ευρώ (με ό,τι αυτό σημαίνει για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τους και για τη ρευστότητά τους), ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει προεργασίες με στόχο την πώληση του ακινήτου που διαθέτουν, ακόμη και μέσα στο δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς.

Στον βαθμό που ο συγκεκριμένος στόχος επιτευχθεί, τότε η εισηγμένη στο τέλος της παρούσας χρήσης θα βρεθεί με θετικό καθαρό ταμείο («net cash»), καθώς τα διαθέσιμα της εταιρείας θα υπερβαίνουν το σύνολο των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με αμερικανικό fund, προκειμένου το τελευταίο να αποκτήσει θέση στην εισηγμένη εταιρεία μέσα από μια νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ενδεχόμενες εξελίξεις πιθανόν να προκύψουν στο πλαίσιο της φετινής επικείμενης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων των Ευρωσυμβούλων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v