Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΓΕΚ: Προσύμφωνο για πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη

Στο 1,5 εκατ. ευρώ το τίμημα για την πώληση των οριζόντιων ιδιοκτησιών στην ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.

ΑΕΓΕΚ: Προσύμφωνο για πώληση γραφείων στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της, και προς το σκοπό της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2022 στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την πώληση, προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “«ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΕΧΤΣΙΝΑΡ Α.Ε.», του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών (ήτοι 7 γραφείων), των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης επί των ως άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, και του δικαιώματος καθ' ύψος επί της πολυόροφης οικοδομής που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου και Λήμνου, που ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή, κατοχή και χρήση της εταιρίας, έναντι τίμηματος ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€).

Η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης θα ολοκληρωθεί, κατόπιν πλήρωσης των όρων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω προσύμφωνο, το αργότερο έως 30.09.2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v