Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τέλος εποχής για τη Νίκας, αίτημα για έξοδο από το Χρηματιστήριο

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τέλος εποχής για τη Νίκας, αίτημα για έξοδο από το Χρηματιστήριο

Την 22 Ιουνίου 2022 συνήλθε σε αυτόκλητη, καθολική, έκτακτη Γενική Συνέλευση η εταιρεία Παναγιώτης Γ. Nίκας ΑΒΕΕ στην έδρα της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, ήτοι η Givenrise Investments Limited και η Cryred Investments Limited, εκπροσωπούσες 53.154.140 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 53.154.140 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,12 εκάστης και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Ταυτόχρονα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v