Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέκροψ: Δυσάρεστη αλλά αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου

Πώς σχολιάζει η εταιρεία την κρίσιμη δικαστική απόφαση το σκεπτικό της οποίας εξέτασε το νομικό της επιτελείο.

Κέκροψ: Δυσάρεστη αλλά αμετάκλητη η απόφαση του δικαστηρίου

Η Εταιρεία  Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, μέσω των νομικών συμβούλων της μελέτησε το σκεπτικό της υπ' αριθ. 747/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου.

Με την απόφαση αυτή α) γίνεται εν μέρει δεκτή η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου ως προς την εκτός σχεδίου πόλεως έκταση, επιφανείας 242,25 στρ. και απορρίπτεται αντίστοιχα η ένσταση της ΚΕΚΡΟΨ περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου, διότι θεωρήθηκε ότι δεν δημιουργούνται επαχθείς συνέπειες στην ΚΕΚΡΟΨ με την απώλεια της εκτός σχεδίου έκτασης των 242,25 στρ. Συνδέει δηλαδή τις επαχθείς συνέπειες μόνον με το εάν έχει εγκριθεί η οικιστική αξιοποίηση της έκτασης.

Αντιθέτως β) απορρίπτεται η αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου εν σχέσει με την εντός σχεδίου έκταση επιφανείας 49,75 στρ., με την παραδοχή ότι η άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου, που είχε πολλαπλώς αναγνωρίσει τα δικαιώματα της ΚΕΚΡΟΨ, είναι καταχρηστική και αντίστοιχα ότι η απώλεια της συγκεκριμένης έκτασης θα επιφέρει σημαντική βλάβη στην ΚΕΚΡΟΨ τόσο λόγω της προηγηθείσας αξιοποιήσεώς της όσο και λόγω της απώλειας της δυνατότητας αξιοποίησης στο μέλλον.

Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου κατά το σκέλος της που αναφέρεται στην εκτός σχεδίου έκταση, βρίσκεται σε αντίθεση με παλαιότερη νομολογία των Δικαστηρίων μας, και ειδικότερα με την εκτίμηση των συνεπειών που υφίσταται η ΚΕΚΡΟΨ από την απώλεια της εκτός σχεδίου έκτασης, όταν μάλιστα ο ίδιος ο 'Αρειος Πάγος με την 598/2018 απόφαση του είχε ήδη αναγνωρίσει την εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, η μη αποδοχή της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου για την εκτός σχεδίου έκταση και σε αντιδιαστολή η αποδοχή της καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος του Δημοσίου για την υπόλοιπη εντός σχεδίου έκταση αποτέλεσε δυσάρεστη και ευλόγως μη αναμενόμενη εξέλιξη.

Η ως άνω απόφαση είναι αμετάκλητη. Η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο άλλων τυχόν δυνατών δικαστικών ενεργειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v