Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το 5,35% της Dimand στη Latsco και ως το 3,57% στην Orasis 

Σε εύρος 10,7 με 15 ευρώ ανά μετοχή, η τιμή διάθεσης. Κατά 10% φθηνότερα η διάθεση σε προσωπικό-συνεργάτες. Διάθεση ως 931.800 υφιστάμενων μετοχών. Για εξαγορά των προνομιούχων της HIG τα 50, 9 εκατ. από τα καθαρά έσοδα (ως 92,7 εκατ.).

Το 5,35% της Dimand στη Latsco και ως το 3,57% στην Orasis

Με anchor investors τις Latsco και Orasis fund και στόχο την άντληση ως 98,07 εκατ. ευρώ  ετοιμάζεται να εισέλθει στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων Dimand. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που συνήλθε στις 22 Μαρτίου, αποφάσισε την έκδοση ως 6.538.100 νέων κοινών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων). 

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς (6.213.100 νέες μετοχές) και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 μετοχές). Επιπρόσθετα, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe Option) ως 931.800 υφιστάμενων μετοχών κυριότητας των νυν κοινών μετόχων, αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας, δυνάμει ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχής για κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης. 

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 10,7 με 15 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι Ειδικοί Επενδυτές εντός του εύρους. Η τιμή διάθεσης των μετοχών στο προσωπικό θα είναι κατά 10% χαμηλότερη της τιμής στη δημόσια προσφορά. 

Το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν κινείται μεταξύ 69,9 εκατ. και 98,07 εκατ. ευρώ. Από τη διάθεση υφιστάμενων 931.800 μετοχών, εφόσον διαπιστωθεί αυξημένη ζήτηση, οι νυν μέτοχοι θα εισπράξουν ως 14 εκατ. ευρώ. 

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες μετοχές από τη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, θα μεταφερθούν προς διάθεση στη δημόσια προσφορά. Δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, ενώ σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, η έκδοση και η εισαγωγή ματαιώνονται. 

Για εξαγορά των προνομιούχων τα 50,9 εκατ. ευρώ 

Εφόσον αντληθούν 98,07 εκατ. ευρώ (τιμή διάθεσης 15 ευρώ ανά μετοχή), τα καθαρά έσοδα θα ανέλθουν σε 92,7 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο μέρος των καθαρών εσόδων (50,89 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί ως τη 15η Ιουλίου για την πρόωρη εξαγορά από την εταιρεία των 4.048.200 προνομιούχων μετοχών (σ.σ. εν συνεχεία θα ακυρωθούν), κυριότητας H.I.G (μέσω Tempus). Οι δύο πλευρές (Dimand - Tempus) υπέγραψαν στις 22 Μαρτίου τροποποίηση της σύμβασης συνεργασίας. Οι προνομιούχες μετοχές δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση. 

Επιπρόσθετα, ποσό περίπου 28 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης ακινήτων εντός 24 μηνών. Τέλος, περίπου 13,8 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την αγορά νέων ακινήτων. 

Πόσες μετοχές θα πάρουν Latsco και Orasis 

Όπως αποκάλυψε το Euro2day ως cornerstone investors της ΑΜΚ, για την εισαγωγή στο Χ.Α, λειτουργούν οι  Latsco Hellenic Holdings Sarl (Μαρ. Λάτση) και Orasis fund (G. Elliott) καθώς υπέγραψαν από τις 16 Ιουνίου επενδυτική επιστολή δέσμευσης με την Dimand.

H Latsco θα βάλει στην ΑΜΚ ως 15 εκατ. ευρώ και θα βρεθεί να κατέχει το 5,35% της Dimand  και η Orasis ως 10 εκατ. ευρώ, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης να κατέχει το 2,86% με 3,57% της εταιρείας. Σε περίπτωση υπερκάλυψης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους. 

Η εύλογη αξία ακινήτων 

Κατά την 31.12.2021, ο Όμιλος διέθετε, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 8 επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας ποσού 50,32 εκατ. ευρώ και μέσω κοινοπραξιών 7 επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 103,3 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος περιλαμβάνει 15 υπό εξέλιξη επενδυτικά έργα συνολικής ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωση περίπου 497,6 εκατ. ευρώ (με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών) και τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 

Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, ο όμιλος σχεδιάζει να αναπτύξει 8 επιπλέον επενδυτικά έργα, για 5 από τα οποία βρίσκεται σε ισχύ συμβολαιογραφικό προσύμφωνο απόκτησης ακινήτου. Σημειώνεται ότι στις παρουσιάσεις σε θεσμικούς μεταξύ των έργων που βρίσκονται στο pipeline περιλαμβανόταν και οικιστικό project στο Ελληνικό σε κοινοπραξία με Lamda

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Dimand διαιρείται σήμερα σε 12.142.200 κοινές μετοχές και σε 4.048.200 προνομιούχες. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού Δελτίου έχει ως εξής: 

  • ο κ. Ανδριόπουλος Δημήτριος (κάτοχος 10.320.600 Κοινών Μετοχών και ποσοστού 63,75% των Συνολικών Μετοχών), 
  • ο κ. Παναγιωτίδης Παναγιώτης (κάτοχος 1.214.400 Κοινών Μετοχών και ποσοστού 7,50% των Συνολικών Μετοχών)
  • o κ. Δήμτσας Νικόλαος-Ιωάννης (κάτοχος 607.200 Κοινών Μετοχών και ποσοστού 3,75% των Συνολικών Μετοχών
  • η εταιρεία TEMPUS (κάτοχος 4.048.200 Προνομιούχων Μετοχών και 25,00% των Συνολικών Μετοχών).

Μετά την ΑΜΚ, το ποσοστό του κ. Ανδριόπουλου θα υποχωρήσει μεταξύ 51,01% με 55,25%, του κ. Παναγιωτίδη μεταξύ 6% με 6,5% και του κ. Δήμτσα μεταξύ 3% με 3,25%. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v