Μεγάλου: Οφελος πάνω από 100 εκατ. από την άνοδο των επιτοκίων

Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους, τόνισε ο CEO της Πειραιώς στη ΓΣ. Σε μονοψήφιο ποσοστό τα NPEs. Θα ξεπεράσουμε τους στόχους για τα δάνεια στο έτος.

Μεγάλου: Οφελος πάνω από 100 εκατ. από την άνοδο των επιτοκίων

«Το 2021 ήταν έτος πλήρους ανάκαμψης για την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδίου», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου, μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Οπως είπε ο κ. Μεγάλου, το στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς οδήγησε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου στο 12,5% στο τέλος του 2021, από 45% πριν από έναν χρόνο, με στόχο μονοψήφιο δείκτη NPE εντός του 2022. Ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί ήδη με στοιχεία Ιουνίου 2022, οπότε και τα NPE βρέθηκαν στο 9%.

Η πορεία μας το 2021, συνέχισε ο CEO της τράπεζας, κατέδειξε την εμπορική δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Συνεχίσαμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας, χορηγώντας νέες χρηματοδοτήσεις ύψους €6,5 δισ., υπερβαίνοντας τον στόχο εκταμίευσης νέων δανείων για το 2021, ενώ παράλληλα συμβουλεύσαμε τους εταιρικούς πελάτες μας για άντληση περίπου €3,0 δισ. σε αγορές χρέους και μετοχικών κεφαλαίων. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων αποτύπωσαν την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις. Την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις πελατών και τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά €6,8 δισ., ποσό που συνιστά ρεκόρ για τον Όμιλο Πειραιώς.

Στις αρχές Απριλίου 2022, ο Όμιλος Πειραιώς παρουσίασε το στρατηγικό του σχέδιο για την περίοδο 2022-2025, που οδηγεί σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 6% για φέτος. Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού μας θα επιτρέψει τη δυνητική διανομή μερίσματος στους μετόχους μας, σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων μας, τις συνθήκες αγοράς και τις εποπτικές απαιτήσεις, υπογράμμισε.  

Οπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, η Tράπεζα Πειραιώς εστιάζει επίσης στη διερεύνηση και νέων εμπορικών και στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Όμιλος εντείνει την εφαρμογή τους, συγκεκριμένα, με ενίσχυση στις τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες και τη διαχείριση ακινήτων. Παράλληλα με τα ανωτέρω, αξιοποιεί τις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος και ενισχύει την τεχνολογική διάσταση στην πρόταση αξία προς τους πελάτες.

Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις, στον  Όμιλο Πειραιώς, προχωράμε συστηματικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης τραπεζικής και δημιουργούμε υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στις δραστηριότητές μας. Τη συστηματική αυτή προσπάθεια επιβεβαίωσαν και τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Climate Stress Test που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δημοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουλίου. Για την περίοδο 2022-2025, στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου €9 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χρηματοδότηση από την Πειραιώς του έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Cero Generation θυγατρική της αυστραλιανής επενδυτικής εταιρείας Macquarie, το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή της Δράμας και θα είναι συνολικής ισχύος 100 MW και προϋπολογισμού περί τα €72 εκατ. 

Ο CEO της τράπεζας ανέφερε ότι οι διαφαινόμενες τάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2022 είναι ενθαρρυντικές ως προς την επίτευξη των στόχων και νωρίτερα έναντι του αρχικού σχεδιασμού του επιχειρηματικού πλάνου 2022-2025.

Οι ενδείξεις που συγκαταλέγονται στη θετική εξέλιξη των μεγεθών και εσόδων της Πειραιώς είναι οι ακόλουθες:

  • η πιστωτική επέκταση €1δισ. που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αναδεικνύει ότι ο ετήσιος στόχος πιστωτικής ενίσχυσης €1,2 δισ. για το 2022 θα ξεπεραστεί
  • οι προμήθειες συνεχίζουν να αυξάνονται τρίμηνο με τρίμηνο και συμβάλλουν σημαντικά ώστε να διαφοροποιηθούν και να ενισχυθούν οι πηγές εσόδων της Τράπεζας, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ 
  • τα έσοδα από τόκους αναμένεται να ευνοηθούν σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων όπως διαμορφώνεται μετά τη χθεσινή απόφαση της ΕΚΤ. Το εκτιμώμενο όφελος από την άνοδο των επιτοκίων στα έσοδα από τόκους για το 2023 αναμένεται να είναι άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ

Παράλληλα, προχωράμε σε κινήσεις αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε από την εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ, ιδιοκτήτρια του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, συμφωνία για την απορρόφηση του Ομίλου EUROMEDICA, με στόχο τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους Υγείας στην Ελλάδα, πλήρως καθετοποιημένου, με παρουσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη και  ευρεία κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναμένεται να δημιουργηθούν εκτενείς συνέργειες και να επιτευχθούν σημαντικές υπεραξίες που θα καρπωθεί η Τράπεζα.

Χαντζηνικολάου: Θα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις προκλήσεις 

Τις προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας περιέγραψε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συνέχεια.    

Οπως ανέφερε, στις αρχές του 2022, οι προοπτικές για ανάπτυξη στην χώρα μας ήταν οι καλύτερες που έχουμε δει για πάρα πολλά χρόνια. Όμως, η εισβολή στην Ουκρανία διαμόρφωσε νέες συνθήκες, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με συνέπειες τόσο για τις βραχυπρόθεσμες, αλλά πιθανόν και για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Οι πληθωριστικές πιέσεις, κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης, και η άνοδος των επιτοκίων που ακολούθησε για την αναχαίτησή τους, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια του πολέμου και των επιπτώσεών του, επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην παρούσα φάση, είναι πρόωρο να εκτιμηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος, τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια οικονομία και κοινωνία.

Εντούτοις, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου, για την ελληνική οικονομία οι προοπτικές επιστροφής στην κανονικότητα είναι θετικές. Και είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι στο ραντάρ των επενδυτών - Ελλήνων και ξένων -, γεγονός που δημιουργεί τις συνθήκες για εισαγωγή σημαντικών κεφαλαίων στη χώρα. Εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon, η Pfizer, και άλλες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή ήδη επενδύουν στην Ελλάδα.

Η Tράπεζα Πειραιώς, και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για το μέλλον της χώρας ως κεντρικοί χρηματοδότες της ελληνικής οικονομίας. Ήδη, το πράττουμε με τη συμμετοχή μας σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το γνωστό ως RRF. Tο πρόγραμμα αυτό δίνει μια μοναδική ευκαιρία για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την διαδικασία ο Όμιλος Πειραιώς πρωτοστατεί, και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί.

Στόχος μας, σημείωσε ο κ. Χαντζηνικολάου, είναι τα κεφάλαια του RRF να συμπληρωθούν με τραπεζικό δανεισμό προς όφελος των πελατών μας, βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της ύφεσης και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα.

Στη σημερινή συγκυρία, η πρόκληση για όλους εμάς που εργαζόμαστε στον Όμιλο Πειραιώς, είναι να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, ειδικά σε μια εποχή που η κοινωνία ταλανίζεται από την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Είμαι αισιόδοξος ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά θα αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προκλήσεις, και ότι θα έχουμε μια οικονομία που θα αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς, όχι μόνο το 2022 αλλά και τα επόμενα χρόνια. Η Tράπεζα Πειραιώς σε αυτό θα έχει καθοριστική συνεισφορά, και θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ήδη κάνει, κατέληξε ο πρόεδρος της τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v