Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Μηδένισε το ποσοστό της η EBRD

Η Εταιρία European Bank for Reconstruction and Development πούλησε 4.125.552 κοινές ονομαστικές μετοχές της ασφαλιστικής μηδενίζοντας τη συμμετοχή της.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Μηδένισε το ποσοστό της η EBRD

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ ενημερώνει ότι σύμφωνα με την σχετική γνωστοποίηση που έλαβε (TR-1), από την εταιρία European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), έλαβαν χώρα οι ακόλουθες σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Εταιρίας, απόρροια της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της Εταιρείας Allianz S.E. που ξεκίνησε την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα Ελλάδος 08:00 π.μ.

Η Εταιρία European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), πούλησε 4.125.552 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, άμεσης ιδιοκτησίας. Μετά την ως άνω μεταβίβαση το ποσοστό της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της εταιρίας European Bank for Reconstruction and Development επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας ανήλθε από 15,545% σε 0,000%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v