Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Με 32,90% η Standard General μετά την αύξηση κεφαλαίου

Η ελεγχόμενη από την Standard General Management, CQ Holding Company απέκτησε 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Intralot μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Intralot: Με 32,90% η Standard General μετά την αύξηση κεφαλαίου

Η Intralot (η «Εταιρεία») κατόπιν γνωστοποιήσεων που έλαβε από τον κ. Soohyung Kim και την εταιρεία “Acme Amalgamated Holdings, LLC” την 1.8.2022, ανακοινώνει ότι η εταιρεία με την επωνυμία “CQ Holding Company, Inc.”, δεόντως συσταθείσα και υφιστάμενη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware, απέκτησε 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν το 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω, η CQ Holding Company, Inc. κατέχει συνολικά 122.182.840 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 32,90% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η CQ Holding Company, Inc. είναι εταιρεία ελεγχόμενη από την “Standard General Management, LLC”, η οποία με την σειρά της είναι ελεγχόμενη από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC”, η οποία τελικά είναι ελεγχόμενη από τον κ. Soohyung Kim.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v