Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ματαιώθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Ματαιώθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση της Μπλε Κέδρος

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ανακοινώνει ότι στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 03.08.2022, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 20 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 36.607.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 43.200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 84,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομοφώνως να μην εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και στη λήψη αποφάσεων και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εκ νέου την Τακτική Γενική Συνέλευση με δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v