Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβάθμισε την Intralot σε CCC+ η Fitch

Ο οίκος αξιολόγησης στέκεται στην απόκτηση του 100% της θυγατρικής στις ΗΠΑ και στο ζήτημα της αναχρηματοδότησης οφειλών.

Αναβάθμισε την Intralot σε CCC+ η Fitch

Η Fitch Ratings αναβάθμισε την Intralot σε «CCC+» από «CCC». Η κίνηση, εξηγεί, αντικατοπτρίζει την αναθεωρημένη αξιολόγηση για τη σύνδεση μητρικής-θυγατρικής (PSL), η οποία εξετάζει την αναχρηματοδότηση του χρέους των δραστηριοτήτων της Intralot στις ΗΠΑ με νέα τραπεζική χρηματοδότηση (λήξης το 2025).

Οι όροι αυτού του νέου χρέους βελτιώνουν την πρόσβαση της Intralot στις ταμειακές ροές της θυγατρικής της και είναι ευνοϊκοί για το κόστος του χρέους σε ενοποιημένο επίπεδο. Η αναθεωρημένη αξιολόγηση PSL λαμβάνει επίσης υπόψη την αύξηση του ποσοστού της Intralot στο 100%, πλήρως χρηματοδοτούμενη από ίδια κεφάλαια μετά την ΑΜΚ. Η διατήρηση της πρόσβασης στις ταμειακές ροές της Intralot Inc. παραμένει κρίσιμη για την Intralot προκειμένου να υποστηρίξει επαρκείς δείκτες εξυπηρέτησης του χρέους, επισημαίνει ο οίκος.

Το «CCC+» αντικατοπτρίζει την άποψή μας για τους υψηλούς κινδύνους αναχρηματοδότησης σε σχέση με τα ομόλογά της του 2024, καθώς η Intralot δεν θα δημιουργήσει επαρκείς ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) για να μπορέσει να τις αποπληρώσει πλήρως, στηριζόμενη έτσι στη συνέχιση της πρόσβασης στην αγορά για αναχρηματοδότηση, σημειώνει.

Ταυτόχρονα, η περιορισμένη κλίμακα των εργασιών της Intralot εκτός ΗΠΑ σε σύγκριση με το ύψος του χρέους της θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες αναχρηματοδότησης ή σε πιο επαχθείς όρους, ασκώντας περαιτέρω πίεση στη δημιουργία ταμειακών ροών της Intralot.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v