Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte Computer: «Μισό ναι» στη δημόσια πρόταση της Ideal

To Δ.Σ. της εισηγμένης απέφυγε οποιαδήποτε αρνητική αναφορά τόσο για το προσφερόμενο τίμημα, όσο και για τους στόχους του προτείνοντος σε σχέση με την επόμενη μέρα του γνωστού ομίλου πληροφορικής.

Byte Computer: «Μισό ναι» στη δημόσια πρόταση της Ideal

To διοικητικό συμβούλιο της Byte Computer αξιολογώντας τη δημόσια πρόταση της Ideal που στόχο έχει την απόκτηση άνω του 70% της εταιρείας, απέφυγε οποιαδήποτε αρνητική αναφορά τόσο για το προσφερόμενο τίμημα, όσο και για τους στόχους του προτείνοντος σε σχέση με την επόμενη μέρα του γνωστού ομίλου πληροφορικής.

Παράλληλα όμως, απέφυγε να προχωρήσει και σε σαφή προτροπή ή αποτροπή προς τους μετόχους της Byte (οικογένεια Βυζάντιου και Όμιλος Alpha Bank ελέγχουν άνω του 70%, οπότε αποτελούν και αυτούς που θα καθορίσουν την έκβαση της πρότασης).

Όπως έχει αναφέρει από τον Ιούλιο το Euro2day.gr, στην πλευρά της Ideal επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, με στελέχη της να εκτιμούν ότι η δημόσια πρόταση θα στεφθεί με επιτυχία και πως η εισηγμένη θα σταματήσει να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της Byte Computer σημειώνει:

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση διατυπώνεται ως εξής:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και

β) εμπίπτει στο Εύρος Τιμών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος.

2. Τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, αξιολογούνται θετικά, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας υπό τις ίδιες επιχειρηματικές αρχές, βασιζόμενη στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό.

3. Δεδομένων των δηλώσεων του Προτείνοντος στο Πληροφοριακό Δελτίο, τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα της Εταιρείας, ούτε να δημιουργήσουν δυσμενή αντίκτυπο στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία καθώς και στους όρους της απασχόλησής τους, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

4. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρείας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα συνδυασμό μετρητών και κινητών αξιών του Προτείνοντος, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3461/2006.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί γενική αξιολόγηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, αποκλειστικά επί τη βάσει των παρατιθεμένων στην Εισαγωγή εγγράφων, και δεν συνιστά, ούτε δύναται να εκληφθεί, ως προτροπή ή αποτροπή προς τους μετόχους για την αποδοχή ή απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής επί κινητών αξιών της Εταιρείας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v