Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Cenergy: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου θέτει φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.

Cenergy: Η Σωληνουργεία Κορίνθου ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εδραιώνει τη στρατηγική της για απεξάρτηση από τον άνθρακα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα στις παραγωγικές της διαδικασίες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα με σκοπό τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του αποτυπώματος άνθρακα.

Η κλιματική κρίση είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σήμερα.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου, τμήμα σωλήνων χάλυβα της Cenergy Holdings, αναγνωρίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της πρόκλησης αυτής και λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, θέτοντας φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2, της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), της έναρξης υπεύθυνης προμήθειας, της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα ISO και της ποσοτικοποίησης περιβαλλοντικών πληροφοριών σχετικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v