Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Λάβαμε τις αξιολογήσεις της DBRS, εξετάζουμε εναλλακτικές

Η τράπεζα έλαβε τις προκαταρκτικές εκθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Omega, Astir 1 και Astir 2, που θα λαμβάνουν την απαιτούμενη από το Πρόγραμμα βαθμίδα BB-. Εξετάζει τα επόμενα βήματα.

Attica Bank: Λάβαμε τις αξιολογήσεις της DBRS, εξετάζουμε εναλλακτικές

«Σε συνέχεια της από 19-08-2022 ανακοίνωσής της, η Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η διαδικασία υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσής της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη», σημειώνει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

«Στο πλαίσιο αξιολόγησης της στρατηγικής της Τράπεζας για ενδεχόμενη συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων ΗΡΑΚΛΗΣ 2, ολοκληρώθηκε σήμερα η λήψη, από τον διεθνή οίκο παροχής πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, των προκαταρκτικών εκθέσεων πιστοληπτικής αξιολόγησης για ομολογίες υψηλής σειράς εξόφλησης των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ Omega, Astir 1 και Astir 2, που θα λαμβάνουν την απαιτούμενη από το Πρόγραμμα βαθμίδα BB-.

Κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα προβεί, με βάση το σύνολο των πληροφοριών και τα διαθέσιμα σενάρια, σε αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών για σκοπούς κατάρτισης αφενός του πλάνου κεφαλαιακών ενεργειών, αφετέρου του επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια των βασικών μετόχων της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση με λεπτομέρειες επί της ανωτέρω διαδικασίας και την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων κεφαλαιακής ενίσχυσής της.

Η Τράπεζα υπογραμμίζει εκ νέου ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή εξέλιξη αφορά στις δραστηριότητες της Τράπεζας και εκδίδεται από την ίδια, αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης αυτού. Πάγια πρακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο οριστικών και συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποφάσεων», καταλήγει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v