Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intertech: Στη CD Media το ποσοστό 29,26% της Eurobank

Η Intertech διαθέτει πλέον δύο ισχυρούς μετόχους: τον Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων ελέγχει την εταιρεία ηλεκτρικών ειδών Αμοιρίδης - Σαββίδης, και τη CD Media, εταιρεία με ισχυρά μερίδια αγοράς στον χώρο των ψηφιακών μέσων και παιχνιδιών.

Intertech: Στη CD Media το ποσοστό 29,26% της Eurobank

Στη CD Media του γνωστού επιχειρηματία Σπύρου Γιαμά πέρασε το 29,26% της Intertech, το οποίο είχε περάσει προσωρινά στον έλεγχο της Eurobank, καθώς αποτελούσε το παλαιότερο ποσοστό που κατείχε στην εισηγμένη ο εκλιπών επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς.

Μετά τη συγκεκριμένη κίνηση, η Ιntertech διαθέτει πλέον δύο ισχυρούς μετόχους: τον Κωνσταντίνο Αμοιρίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων ελέγχει την εταιρεία ηλεκτρικών ειδών Αμοιρίδης - Σαββίδης, και τη CD Media, εταιρεία με ισχυρά μερίδια αγοράς στον χώρο των ψηφιακών μέσων και παιχνιδιών.

Αν και δεν είναι γνωστό το κατά πόσο υπάρχει ήδη συνεννόηση σύμπλευσης μεταξύ των δύο βασικότερων μετόχων, κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η σημερινή μετοχική αναδιάρθρωση είναι σε θέση να προσφέρει ισχυρές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας στην Ιntertech.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή είναι για το «απόλυτο καλό», καθώς στο μετοχικό σχήμα προστίθεται και εταιρεία ιδιαίτερου εκτοπίσματος.

Η Ιntertech κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταφέρει να διευρύνει δραστικά την γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων της, επιστρέφοντας πέρυσι σε σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα. Ωστόσο, κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, τα αποτελέσματά της έχουν επηρεαστεί από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και από τις ελλείψεις προϊόντων που παρατηρήθηκαν στην αγορά.

Η χρηματιστηριακή ανακοίνωση

Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

α) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» για λογαριασμό της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην εκποίηση του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 2.473.686 μετοχές της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 0%.

β) δυνάμει της από 21-09-2022 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία με την επωνυμία «CD MEDIA S.E.», η τελευταία την 20-09-2022 προέβη στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ήτοι 2.473.686 μετοχές της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,36% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. Μετά τη μεταβίβαση το ποσοστό της «CD MEDIA S.E.» στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανέρχεται σε 29,36%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v