Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εξασφαλισμένοι πόροι στις επενδύσεις σε ενέργεια, κατασκευές, παραχωρήσεις

Ελεγχόμενη επίπτωση από την αύξηση κόστους χρήματος και υλικών εκτιμά ότι θα έχει ο όμιλος. Βελτίωση κερδοφορίας του τομέα κατασκευών στα επόμενα τρίμηνα. Ουδέν νεότερο για πιθανή συναλλαγή στον τομέα των ΑΠΕ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εξασφαλισμένοι πόροι στις επενδύσεις σε ενέργεια, κατασκευές, παραχωρήσεις

Επάρκεια κεφαλαίων για την προώθηση των mega επενδύσεών της διαθέτει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα και με την ενημέρωση που παρείχε η διοίκηση του ομίλου στους αναλυτές, με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2022.

Ειδικότερα, ο όμιλος ο οποίος προωθεί επενδύσεις ύψους 6,7 δισ. ευρώ και διαθέτει ανεκτέλεστο κατασκευαστικό υπόλοιπο ύψους 4,9 δισ. ευρώ (με δρομολογημένες υπογραφές νέων συμβάσεων), στο α’ εξάμηνο του 2022 εμφάνισε 1,609 δισ. ευρώ καθαρό δανεισμό, με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 4%.

Ο πρόεδρος του ομίλου, Γ. Περιστέρης, κατά την ανάλυση της διάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού ανέφερε πως το μέσο επιτόκιο δανεισμού του ομίλου διαμορφώνεται στο 2,7%, αλλά και πως εγκαίρως έχουν εξασφαλιστεί μέσω των προηγούμενων ομολογιακών εκδόσεων όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια για τις δρομολογημένες επενδύσεις, αλλά και για ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευκρίνισε ότι πολλά από τα έργα παραχώρησης προσφέρουν ήδη μέσω των συμβατικών τους όρων προστασία από άνοδο των επιτοκίων και άρα, σε συνδυασμό και με τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί συνολικά για τον δανεισμό του ομίλου, δεν αναμένεται επίπτωση από ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο δε κ. Περιστέρης ανέφερε πως «τα κεφάλαια βρίσκονται στον τραπεζικό μας λογαριασμό και είναι έτοιμα να διατεθούν».

Υπενθυμίζεται ότι το εύρος επενδύσεων του ομίλου αφορά το φάσμα κατασκευών, παραχωρήσεων και ενεργειακών υποδομών, με τα σημαντικότερα εξ αυτών την Εγνατία Οδό, το IRC στο Ελληνικό, το Αεροδρόμιο στο Καστέλι και η νέα υπερσύγχρονη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή.

Οι κλάδοι

Ο κύκλος εργασιών του τομέα των Κατασκευών διαμορφώθηκε σε 420,4 εκατ. ευρώ έναντι 248,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και είναι αυξημένος κατά 69,4%. Το προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκε σε 40,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και είναι αυξημένο κατά 46,4%, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

Για την άνοδο στα κόστη υλικών - ενέργειας, αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου ότι στον Λειτουργικό Τομέα των Κατασκευών υπάρχει επίδραση στο κόστος κατασκευής από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία, αλλά με δεδομένο ότι σε ένα μεγάλο μέρος των σημαντικών κυρίως συμβάσεων υπάρχει η πρόνοια της αναπροσαρμογής των τιμών, η τελική επίδραση στον όμιλο δεν αναμένεται να είναι σημαντική.

Παράλληλα, για το σύνολο των νέων έργων στα οποία ο όμιλος είναι μειοδότης, τα αυξημένα κόστη συμπεριλαμβάνονται στους προϋπολογισμούς των προσφορών. Κατά την τηλεδιάσκεψη δε, ο κ. Περιστέρης ανέφερε πως στα επόμενα τρίμηνα ο τομέας των κατασκευών θα γίνει πιο κερδοφόρος. Σημειώνεται ότι το EBITDA margin του τομέα υποχώρησε στο 9,7% στο α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 11,2% στο αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Στις Παραχωρήσεις, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά και την προσθήκη της Εγνατίας Οδού, θα διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τα 1.500 χλμ. και ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου. Στο α’ εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών του τομέα των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκε σε 93,9 εκατ. ευρώ, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες διελεύσεις στο α' εξάμηνο του 2022, συνεπεία της εξάλειψης των περιορισμών στις μετακινήσεις λόγω Covid-19. Το προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων), διαμορφώθηκε σε 47,7 εκατ. ευρώ, έναντι 46,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και είναι αυξημένο κατά 3,2%. Ωστόσο, το περιθώριο EBITDA σημείωσε θεαματική πτώση στο 50,8% από 66,1% το περυσινό αντίστοιχο εξάμηνο.

Στον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας συνεχίζονται οι εργασίες στον νέο Αεριοστροβιλικό Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο εγκατεστημένης μεικτής ισχύος 877 MW, τον οποίο ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ από κοινού κατασκευάζουν. Οι εργασίες του συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ώστε να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκευή του Σταθμού ξεκίνησε στις 31.08.2021, με την ανάθεση αυτής στην ΤΕΡΝΑ A.E., θυγατρική εταιρεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Όσον αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Διοίκηση ανέφερε πως η τρέχουσα αστάθεια της αγοράς απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ωστόσο σημείωσε ότι το χαρτοφυλάκιο πελατών της είναι υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ΑΠΕ και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η διοίκηση του ομίλου αρκέστηκε να επαναλάβει πως «δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο ή οριστικό για να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη, θα ενημερώσουμε άμεσα όπως οφείλουμε την επενδυτική κοινότητα».

Τέλος, η διοίκηση του ομίλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της μερισματικής πολιτικής του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v